Gävledraget presenterar: 

 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN om livet på Gävleborgs slott.

 

Del LXIV- AXEL SCHOTTES HYLLNING TILL GEFLEBORG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gamla vördnadsvärda Gefle borg,

Hur många minnen du att tälja har

Från flydda sekler med sin fröjd, sin sorg

Från lyckans tider och från vanmakts dar.

 

I konung Johans år din mur blev sträckt

I drottning Kerstins pryddes ditt gemak

Och med Marie Eleonore's besök en fläkt

Av storhetstiden svävat kring ditt tak.

 

-------------------------

Dag flyr bort och åren gå

Sekler följa på varann.

En blir den får säden så,

Skörden bärgas av en ann.

 

I mer än trenne sekels dagar

Hövitsman på hövitsman

Lytt sin plikt och landets lagar

Fyllt en levnadsgärning sann.

 

Uti flitig hand satt plogen,

Väg berett, som än är kvar,

och med yxans slag i skogen

brutit bygd, där obygd var.

Vattenfall har tämts till nytta,

kraft och ljus för hem och hytta,

för trafik och industri

mycket gjorts och mer kan bli.

 

AXEL SCHOTTE, statsråd och landshövding i Västerbottens län, skrev, medan han i början av detta sekel var medlem av lässtyrelsen i Gefleborg, denna hyllning till den gamla borgen och dess minnen.

 

Axel Schotte 1928.

 

------------------------------------------------------

 

Här slutar serien om     LIVET PÅ GÄVLEBORGS SLOTT.

 

Stor tacksamhet till  Landshövdingsfru Ellen Hagen för hennes ambitiösa research och till

Landshövding John Lingman för att han insåg detta värde och gav ut en sammanfattande bok!

 

Gå till samtliga avsnitt!

 

------------------------------     

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson.

      

Gå till Gävledragets Startsida  

Tillbaka