Tillbaka     Senast uppdaterad:  2012-04-24

Gävledraget  presenterar:  

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD.

År 1940.

 

Källor:          

 

BESKRIVNING ÖVER GEFLE MED OMNEJD ÅR 1940.

Del 1 - 15

Gå till sammanställningen på den nya webben här:       Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del I. Historik

Del II, Hotell och restauranger.

Del III. Hamnen och sjöfarten.

Del IV. Arkitekter.

Del V.  Byggnadsfirmor.

Del VI.  Installatörer.

Del VII. Textilindustri.

Del VIII.  Livsmedelsindustri och  Bryggerier.

Del IXa.  Teknisk & Sötvaruindustri

Del IXb  Mekanisk & Metallindustri. 

Del X Bilfirmor, Träförädlings- & Möbelinsustri, Byggnadsmaterial

 

Del XI  Industri-Hantverk

 

Del XII Pappersförädling & Grafisk Industri.

 

Del XIII Grossister - avd 1.

 

Del XIV Grossister - avd 2.

 

Del XV   Detaljhandel och Hantverk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Gå till sammanställningen på den nya webben här:       Sammanställt av lisse-lotte@danielson.be   Tillbaka