Tillbaka

Gävledraget presenterar:
 

Cloka Clara till er tjänst!

 

illustrerar  valda delar utplockade ur en praktisk handbok från 1883.

- FRÅGA MIG OM ALLTING!

 

 

 

Innehåll

 

ALLMÄNNA GODA RÅD

Tjenstehjons åliggande

 

 

Tillbaka

------------------------------------------------

Ur en praktisk handbok från 1883.

 

Tjenstehjons åliggande

är att förrätta det arbete och de sysslor som husbonden skäligen föresätter. Som erfarenheten visar, att en del sysslor äro sådana, att tjenstehjon gerna vill undandraga sig dem, har lagen särskildt nämnt några sysslor, som tjenstehjon icke eger undandraga sig; sålunda är stadgadt, att det icke får neka att afdraga huden på döda kreatur, samt att "körslor med oxar och skorstenars sotande å de orter, hvarest inga särskilda personer dertill finnas", äro sådana sysslor som husbonde skäligen kan ålägga ett tjenstehjon.

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005  Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

Tillbaka

----------------------------------------------

Källa: Oumbärlig handbok för alla Menniskor.

Svenska originalförfattaren är E. Hagdahl

Ur en praktisk handbok från 1883.

Valda delar utplockade och illustrerade av Clara Salander.

 

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005
Created by Readiris, Copyright IRIS 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se "allt om fantastiska Clara!"

-------------------------------------------------------------------------------

Sidan är sammanställd av Lisse-Lotte Danielson

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2011-07-02