Tillbaka  Gå till  Startsida   Senast uppdaterad:  2011-06-29

 

Mail-diskussion mellan Erland Ringborg och Charles Lexelius ang "Catharina Futtje/Depken" som stöd för framtida forskning

/Lisse-Lotte Danielson.

 

Tack, Charles, för ditt klargörande. Min slutsats blir att Gävledragets uppgift med största sannolikhet är felaktig.

Hälsningar
Erland Ringborg

29 jun 2011 kl. 06.38 skrev Charles Lexelius:

 
Hej Erland.

Enligt Elgenstierna band 1 sid 121-122 så hette dottern till Claes Depken och Helena Honnon,  Catharina som var gift med Erik Hammrin adlad Ehrencrona och den källan finns även angiven genom Riddarhuset. Om jag har förstått Lisselott Danielsson rätt så renskrev bibl Wilhelm Lindeberg 1861-1941, Erik Sehlbergs bok Gefle och dess slägter och kan själv ha angett Gabriell Anrep som en källa gällande Claes Depken och Helena Honnon barnlöshet. Anrep har ett fel till,  han säger att Helena Honnons far är David Honnon vilket inte stämmer, då han heter John Hans Honnon 1596-1651.
Dock så länkar Gävledraget till Wikipedia där det står att Claes Depken och Helena Honnon har en dotter vars uppgifter ska komma från Elgenstierna. Matrikel öfwer Swea rikes ridderskap och adel, uppå des begäran wid 1751.års riks-dag av Anders Ant.Von Stiernman 1754-55 kanske det finns mer att läsa däri.

Med vänlig hälsning
Charles Lexelius


----- Original Message ----- From: "Erland Ringborg" <erland.ringborg1@comhem.se>
To: "Charles Lexelius" <lex.challe@comhem.se>
Sent: Tuesday, June 28, 2011 11:24 PM
Subject: Re: Catharina Futtje/Depken


Hej Charlie

Tack för ditt mejl som jag inte kunnat läsa på några dagar på grund
av en liten midsommarresa.

Jag hänger faktiskt inte med riktigt. Anrep säger ingenting om
Catharina, han tar bara upp den av Anckarström adopterade David. Den
enda ledtråd Anrep ger är att Claes Depken/Anckarström avled barnlös,
vilket antyder att även Catharina skulle vara född i Helena Honnons
äktenskap med Frans Futtje - såsom också påstås i Gävledragets
artikel om släkten Honnon. Men nu säger du att Catharina föddes i
äktenskapet med Anckarström, vilket innebär att Gävledragets uppgift
skulle vara felaktig. Kan du ge mig klarhet?

Med vänlig hälsning
Erland Ringborg


22 jun 2011 kl. 00.38 skrev Charles Lexelius:

 
Hej Erland.

Sehlberg hänvisar till Gabriel Anrep,  Svenska adelns ättar taflor  volym 1. Helena Honnon, först gift med bergsmannen och handlanden i  Falun, Francois ( Frans ) Futtje, född i Frankrike. Omgift med  assessorn i bergskollegium, Claes Depken, adlad Anckarström.Med sin  andra man Claes Depken hade Helena endast ett barn, dottern  Catharina, varför hennes son i första äktenskapet, David Futtje den  2/11 1683 adopterades Anckarström. Denna son var farfars far till  Jacob Johan Anckarström.Dessa upgifter har jag också fått från en  annan släktforskare som har anknytning till släkten Honnon.
Hoppas att det var till nån hjälp.

Hälsningar Charles Lexelius
----- Original Message ----- From: "Erland Ringborg" <erland.ringborg1@comhem.se>
To: <lex.challe@comhem.se>
Sent: Tuesday, June 21, 2011 9:53 PM
Subject: Catharina Futtje/Depken


Hej Charles

Jag besvärar dig, eftersom Lisse-Lotte Danielson har hänvisat mig
till dig för en fråga jag häromdagen ställde till henne med anledning
av en text på Gävledraget. Det handlar om Helena Honnons dotter
Catharina, som enligt Elgenstierna och Riddarhusets stamtavlor var
född i äktenskapet med Claes Depken, adlad Anckarström, men enligt
Sehlberg och Gävledraget bara var adopterad av Depken/Anckarström men
född i Helenas första äktenskap, med Frans Futtje.

Elgenstierna har ingen källhänvisning alls och Riddarhuset hänvisar
till Johan Axel Almquists bok om Bergskollegium 1909. Det är dock en
bok som inte är skriven med genealogiska förtecken och när Almquist
skriver att Catharina var dotter, inte syster, till Claes Depken/
Anckarström är det därför inte givet att han menar biologisk dotter;
han kanske bara vill betona vilken generation hon tillhör. Mycket
talar därför för att Sehlbergs version är den rätta. Jag undrar nu om
du i dina forskningar om släkten Honnon träffat på någon källa som
styrker detta.

Med vänlig hälsning
Erland Ringborg

Se släkten Honnon.

 

Gå till Gävledragets Startsida   Senast uppdaterad:  2011-06-29

Tillbaka