Website counter Mer info om Bertil Larsson-Bure borgmästare i Gävle.

Tillbaka

Se även   ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

Gävledraget   informerar:

 

Anbytarforum

Kompletterande  INFORMATION OM BERTIL LARSSON (tillhörande släkten BURE)

I min bok ” Bidrag till Gefle Stads Historia och Beskrifning” av Oskar Fyhrvall från 1901 finns en

 

Förteckning över borgmästare i Gefle.  (i den står följande som kan kopplas till Bertil Larsson).

-         6. Bertil Larsson, borgmästare och de flesta åren 1573-97 (sid 163)

-         12. Wellam Markusson , borgmästare jämte sin svåger Bertil Larsson 1594 (sid 164)

-         16. Erik Broddesson, borgmästare  1600-05. Han var svåger till borgmästaren Bertil Larsson (sid 164)

-        18.  Jakob Bertilsson, borgmästare 1606, 1610, 1614, 1621, son af borgmästaren Bertil Larsson. (sid 164)

-         20. Hans Andersson Grubb, borgmästare 1614, 1623-25, 1627, 1616-38, Var son till underlagmannen i Vesterbotten Anders Jakobsson i Grubbe, en svåger till borgmästarne Bertil Larsson, Wellam Markusson och Erik Broddesson. (sid 165)

 

        Skannade bevis från Fyhrvalls bok.

 

 

 

O(Fyhrvall anger som källa: Hufvudsakligen efter Selggrens anteckningar.)

 

----------------------------------

Här finns även ett original av protokollsavskrift från Bertil Larssons tomt i Gävle samt en översättning på detta av Percy Elfstrand

 

De Protokoll är hämtat från Gävle stads tänkebok, utgiven av Percy Elfstrand. Se Från Gästrikland 1955.

Diskussionsforum:

----------------------------------------

Tillbaka  

/Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson

Gå till Gävledragets Startsida   Senast uppdaterad:  2010-04-02