Gävledraget informerar:

 

   Brita Plancks kulturkvällar på Engeltofta 2008.

I Britas fantastiska program ingick även Birgitta Lundblad.

     

Från Grosshandlare till nutid  22/7 2008 kl. 19:00

Birgitta Lundblad, författare och hembygdsforskare hade en alldeles utmärkt föreläsning på Engeltofta tisdag 22/7 kl. 19 om Temat Från grosshandlare till Nutid.

Hon berättade att Engeltofta rymmer mycket, mycket kulturhistoria från olika tidsperioder. Från början var Engeltofta ett exklusivt sommarnöje och representationsbostad för grosshandlarfamiljen Kronberg, och har sedan varit pensionat, restaurang och semesterhem under flera olika ägare.

Tidvis fanns även förslag på rivning av byggnaden men dessa kom troligen till i debattens hetta och var inte särskilt underbyggda och nu är fastigheten t v skyddad. Det är roligt att detta vackra hus och område stegvis har blivit öppet för alla med nya aktiviteter

Birgitta har konstaterat att historien om detta hus och Norrlandet i stort är svårfångad. Det finns så lite uppteckningar och annat material och därför vill hon rikta en önskan till alla som bor eller har bott inom området att

-         intervjua, fotografera, teckna ner och samla in gammalt material om dagens egna hus och omgivning

-         lämna originalhandlingar till något av Gävles arkiv och behåll kopior själva! (då alltför mycket har försvunnit i samband med ägarbyten)

Norrlandet rymmer så mycket Gävle– , person- och företagshistoria förutom byggnadshistoria. Många av Gävles entreprenörer som fick staden att blomstra runt sekelskiftet 1800/1900 har bott efter denna strandremsa.

Ängestofta - Engeltofta

Ängestofta är en äldre benämning på  Engeltofta.

Från år 1824 ägdes Engeltofta av Grosshandlarparet Carl Gustaf och Karin Örn.

Carl Gustaf föddes 1776 i Gävle och han drev firman Gustaf Örn & Co. Hans bostad (föräldrahemmet)  låg på Östra Drottninggatan 11 ( se Tollins litografi) bland Gävles förmögna köpmän och grosshandlare och Carl Gustaf gifte sig 1814 med sin Karin (dotter till statsrådmannen J D Lindh). Han dog 1843 och därefter sköttes handelshuset av Bengt Gustaf Kronberg som varit anställd i Örns handelshus sedan 1841.

Familjen Kronberg

Från år 1871 ägdes Engeltofta av Bengt Gustaf Kronberg som gifte sig 1869 med Augusta Lindh från Falun, dotter och enda barn till bergsrådmannen Lindh samt Karin Örns brorsdotter. Makarna Kronberg gifte sig 1869  och fick året därpå sonen Erik.

Kronberg uppförde en herrgårds- eller slottsliknande byggnad på Norrlandet som sommarbostad, ritad av stadsarkitekten Erik Alfred Hedin och med N P Andersson som byggmästare. Till anläggningen hörde också lusthus, brygga, badhus och trädgårdsmästarbostad samt en stor park.

Erik Kronberg föddes 1870 i Gävle, där han också avled 1930. Han övertog faderns handelsrörelse. Tillsammans med sin dåvarande hustru utvecklade han en metod för framställning av jäst och erhöll patent 1923, som sedan vidareutvecklades av Ninni Kronberg med vilken han gifte sig 1896. Makarna som inte hade några barn separerade 1925. Erik Kronberg  satsade sina pengar i flera olika företag, som i vissa fall slutade med konkurs. Erik Kronberg gifte sig andra gången år 1925 med Greta Lindh. Familjen Kronberg hade sitt finger med i spelet både i Gävle stads ledning och i flera företag i Gävle med omnejd. De hade också ett stort engagemang i det sociala arbetet samt i det kyrkliga livet i Gävle. 

Pensionatsrörelsens framväxt

På Norrlandet etablerades pensionat, det första var Böna Hotell 1897. Även ett café med matservering öppnades. Engeltofta blev pensionat 1925. 

Grand Restaurang och Pensionat Engeltofta – familjen Zedrén

År 1933 tog hotelldirektören Oscar Zedrén över och direkt efter övertagandet påbörjades en omfattande  ombyggnad. Grand Restaurang och Pensionat Engeltofta öppnades på pingstafton

SKF Hofors arbetareförening,

En ekonomisk förening tillkom tack vare donationsmedel och den övertog Engeltofta 1944. År 1950 företogs en genomgripande restaurering och ombyggnad av huvudbyggnaden. Den ursprungliga exteriören har hela tiden bevarats. Ett annex uppfördes. Anläggningen hölls öppen från juni till september till och med år 1980.

Konst- och Kulturcentrum eller ? - Sigvard Lindfors korta ägarskap och planer

Affärsmannen Sigvard Lindfors, då bosatt i Schweiz blev köpare. I hans planer ingick att ”öppna ett konst- och kulturcentrum i miniatyr – ett ställe för konstnärer och konstutställningar samt att använda fastigheten som egen sommarbostad.” Av detta blev dock intet.

Gävle kommun

När köpet så var uppgjort vaknade Gävle kommun och kommunstyrelsen utnyttjade 1980 sin förköpsrätt. Detta resulterade i en ersättning till Lindfors för hans köpesumma samt utlägg. Alla inventarier, där Lindfors kvarstod som ägare, såldes på auktion. Här försvann nu de sista resterna från Kronbergs tid, kristallkronor, speglar, möbler mm.

För Gävle kommun återstod nu diskussioner om husets framtida användning samt omfattande underhålls- och reparationsarbeten. De har sedan arrenderat ut Engeltofta, som använts till restaurang, konferenser, vandrarhem samt konserter och blivit ett populärt utflyktsmål. Olika aktiviteter har varit jazz (från 1985) och kulturkvällar – med Britas stora engagemang (från 1995).

Kommunens intresse varade inte så länge och Engeltofta som sedan några år tillbaka varit ute till försäljning såldes i april 2007 för 9 Mkr till privata ägare, som avser att fortsätta driva restaurangrörelse. Upprustning har genomförts för drygt 5 Mkr inklusive inventarier

Klicka på nedanstående bilder .... och på Pilen Bakåt i Explorers övre vänstra hörn om du vill återgå och klicka på nästa bild i större format.

   

   Carl Gustaf Örn    Karin Örn   Östra Drottninggatan

   Bengt Gustaf och Augusta Kronberg 

   Fastigheten Riksdrotsen vid Norra Strandgatan före

och efter branden 1869 –    familjen Kronbergs bostad från 1872 efter Eriks ombyggnad.

 Sommarbostad på Norrlandet 1882.

     Arkitektur i sten med en ståtlig och påkostad exteriör i engelsk villastil med nyantika drag och många fasadutsmyckningar, som ännu är intakta. Till anläggningen hörde också lusthus, brygga, badhus och trädgårdsmästarbostad.

       

Interiörbilder tagna av fotograferna Karl Rudolph och Gustaf Reimers. Möblerna från sekelskifet 1900. Möbler i mahogny och valnöt mfl träslag.  Många små sittgrupper.  Flera vita kakelugnar + öppna spisar. Glänsande kristallkronor.

   En stor park med praktfulla rabatter  matchade det ståtliga huset.

 Erik och Ninnie Kronberg.  Erik och Greta Kronberg.

  Familjerna Kronberg, Örn och Lindh har lämnat flera donationer till både Gävle och Falun.

         Pensionatsrörelsens framväxt  

  År 1933 tog hotelldirektören Oscar Zedrén över Engeltofta.

  SKF Hofors arbetareförening 1944.

     Lindfors köp/auktion och Engeltofta sommarnöje - Gävle kommun

    Jazz (1985), kulturkvällar – obs Britas stora engagemang (1995) mm.

  Birgitta avtackas för en mycket spännande redovisning!      

Hon är en av Gävles seriösa hembygdsforskare som lägger ned mycket tid och arbete på detaljer och att strukturera en tidsenlig handling. Jag vill jämföra henne med en annan av Gävles författare, även han med stark känsla för noggrannhet av detaljer, dock inom ett helt annat område -  Gävles sjöorakel Ingvar Henricson.

/Lisse-Lotte Danielson.

-----------------------------------

Dagens Engeltofta med nya ägare

   Fastighetsaktiebolaget Nya Engeltofta och Engeltofta Restauranger AB

Gör din bordsreservation nu!

Smakfullt på Engeltofta 15 september 2008.

I Engeltofta var det öppet hus på söndagen då man firade Kulturhusens dag. Klockan 13 berättade Fredrik Bäckström och Peter Ehn om mattraditioner vid Engeltofta och det visades också ett bildspel om Gävle restauranghistoria av Johannes Kruusi.    Klockan 15 fortsatte Birgitta Lundblad, expert på byggnadens arkitekt E. A. Hedin, om Grosshandlarepoken fram till nutid. (Kulturafton på Engeltofta.)

       

       

       

       

       Ett härligt smörgåsbord.

Engeltoftas hemsida.

------------------------------------------

Fotat och sammanfattat av Lisse-Lotte Danielson.

Gå till Gävledragets Startsida      Senast uppdaterad:  2013-12-14