Gävledraget presenterar:

Gävle Konstcentrums programbeskrivningar 2006
 
Konstens och kulturens villkor i Gävle
 
Kulturdebatt med representanter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, 
Miljöpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna
 
Onsdag 30 augusti kl 18, i Furusalen
 
Debattledare: Fakhroddin Fani, ordf i Konstcentrums vänner 
och mottagare av kommunens kulturpris våren 2006
 
Arrangör: Konstcentrums vänner
 
Gävle presenteras gärna, inte minst i offentliga sammanhang, som en 
kulturkommun. I Gävle finns en rad olika organisationer som har konst, musik, 
teater, film, dans och kultur i allmänhet som sin huvudsyssla. De 
professionella organisationerna styrs för det mesta av politiker inom den 
offentliga sektorn, medan de andra drivs i föreningsform och med bidrag från 
samhället. 
 
Bland de ideella föreningar som ägnar sig åt konst och kultur finns några 
vänföreningar som har åtagit sig den frivilliga rollen att målmedvetet stödja 
den professionella institutionen. Konstcentrums vänner är en av dessa. 
 
Vi har för avsikt att anordna en politisk paneldebatt med representanter från 
de politiska partier som finns i kommunfullmäktige på temat Konstens och 
kulturens villkor i Gävle inför valet i september.
 
De yttre ramarna för diskussionen är:
 
- Var befinner sig Gävle i ett nationellt perspektiv?
 
- Finns det tillräckliga förutsättningar för utveckling eller håller vi på att 
stagnera?
 
- Finns det några politiska röster som vill lägga ned Konstcentrum, i så fall 
varför?
 
- Har konstnärer, musiker, skådespelare och andra kulturarbetare en framtid i 
Gävle? 
 
- Hur ser ni på mångkulturåret?
 
Dessa är några av de frågor som vi önskar att politikerna besvarar under 
panelen, men debattledaren, publiken och debattörerna själva avgör i slutändan 
hur debatten utformas.
 
Välkomna!
 
För frågor ta kontakt med Fakhroddin Fani tel 026 17 90 09 el 0704 14 10 30
Mejl: fakhroddin.fani@gavle.se
-------------------------------------------------------
Lunchvisning av Riitta Päiväläinens utställning 
 
Structura and Imaginary Painting
 
Onsdag 30 augusti kl 12.15
 
Ett genomgående tema i alla Riita Päiväläinens fotografier är användandet av 
begagnade kläder. Med kläderna som utgångspunkt skapar hon skulpturala 
installationer, i naturen eller med naturens hjälp. Installationerna 
fotograferas sedan med en storformats kamera. I mötet mellan klädesplaggen och 
naturen uppstår en dialog där betraktaren bjuds in att skapa sina egna 
berättelser och inre bilder.
 
Fri entré, välkomna!
----------------------------------------------------------
 
Gävle Konstcentrum
Kungsbäcksvägen 32
Buss 15, hållplats Silvanum
Tel 026 17 94 24
www.gavle.se/konstcentrum
Öppettider: tis-fre 12-17, lör-sön 12-16
Kafé Spegeln: mån- fre 10-17, lör-sön 12-16
Konstcentrum ingår i Kultur & Fritid - Gävle kommun

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2007-08-19