Website counter

Tillbaka

Se även   ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

Gävledraget   informerar   om:

DEN AVSATTE REKTORN OCH KYRKOHERDEN I NJURUNDA

Anbytarforum

Grubb, Karin Andersdotter född: ?1510 i Grubbe, Umeå

(Karins far var Anders Persson Grubb f.1475 och mor var Mariett Jacobsdotter Grubb Bure f.1480

Anders och Mariett hade sönerna Jacob och Per samt döttrarna Anna och Karin. Jacob och Per flyttade till Gävle.)

 

Det varierar på födelseåren mellan dessa webbplatser men i övrigt tycks de stämma med varandra.

 

Karin var gift med: Olof Mårtensson född: ?1510 i Teg, Umeå död 1587 i Gävle Rådman i Gävle

(Olofs far var Mårten Larsson, född i Teg Umeå. mor: Ingrid Olofsdotter f 1518, född i Baggböle

Mårten och Ingrid hade sönerna Lars, Olof, Per och Erik Mårtensson.)

 

Karin Grubb och Olof Mårtensson flyttade sedan till Gävle där Olof blev rådman.

Deras son Olai utbildades tydligen inte i Trivialskolan i Gävle då han ej är registrerad som elev där. Däremot är han i denna matrikel angiven som rektor under 1578 och 1579.

 

Deras söner var:

 

Martinus Olai Gestricius (1525?-1585) 

(följande står i Alf Uddholms bok Gevalienses Gävles Vasaskolas och dess elever.....sid 26.)

(1527-1585, mag Wittenberg 1550 med goda vitsord av själva Melanchton, rektor Uppsala, ordinarius Gävle 1563, biskop Linköping 1569, far till äb Olaus Martini)

 

Laurentius Olai Gestricius död (? -1565).

(följande står i Alf Uddholms bok Gevalienses Gävles Vasaskolas och dess elever.....sid 26.)

Lars Gestring, inskr. Rostock 1555(?), Gävle skolas förste rektor 1557, kh Sthm 1562, död 1565 (Selggren ms 31). Skall ha författat ett epitaf över sjöhjälten Peder Axelsson Banér (Samlaren 9s.165); stupad i Sjuårskriget (NF): "... Gudi haffver han offrat sina själ för Sveriges skull, han mår ganska väl."

 

Petrus Olai Gestricius (1540-1607) se nedan .....

 ----------------------------------------------------------------------------

Gestricius, Petrus Olai född: 1540 i Gävle död:1607 Fil.mag.i Tyskland, Rektor i Gävle 1578-1579. Kyrkoherde i Njurunda 1581-94 i Umeå 1594-1607

gift: Malin Nilsdotter född: ?1545 i Neder Luleå död:1624 fader: Nils Björnsson, född 1515, Borgmästare i Gävle 1578 - 1595.

"Afsatt från rektoratet i Gefle på Trivialskolan på grund af sin vägran att underskrifva liturgien 1577, lefde ett par år utan tjänst i Gefle, men erhöll, som det säges, på bemedling af sedermera ärkebiskop P.Kenicius (se nedan) , kyrkoherdebefattningen i Njurunda 1580; uppbar fr. 1581 genom kgl. br. 3 febr. 1579 2 pd korn spl.; undert. ss. prost öfver Medelpad. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593 samt blef i apr. 1594 khde i Umeå."

"Gestricius, Petrus Olai. Levde 1580 i Njurunda. Levde 1594 i Umeå. Kyrkoherde. Född i Gefle. Död 1607. F. i Gefle, där fadern Olof Mårtensson var rådman. I stadens för sin tid utmärkta skola erhöll sonen förmodligen sin första utbildning, och efter att i Tyskland vunnit magistergraden förordnades han år 1570 till rektor i samma skola. Denna tjänst miste han emellertid 1577 på grund av sin vägran att underskrifva Johan III:s liturgi och skall t.o.m. en tid hållits i fängsligt förvar å Stockholms slott. Efter frigifvningen tillbragte han några år utan anställning, troligen i Gefle, under armod och betryck, sysselsatt med jordbruk, och höll enligt sägen själf på med att plöja åkern, då med en enspännare år 1580 öfverbringade honom kgl. fullmakt som kyrkoherde i Njurunda pastorat.

 

Såsom sådan och tillika prost i Medelpad undertecknar han Upsala mötes beslut 1593. För sina stora gåfvor och berömliga förhållande blef han efter 14 års verksamhet i denna lilla församling kallad till "den förnemblige och widhberöde Umeå församling" I Upsala Domkapitels protokoll 1 mars 1594 heter det: "De pastore Umensi conclusum est, ut dn Petrus Olavi Gestricius eo mittatur primo quoque tempore". Han tillträdde i april samma år och verkade här med högsta beröm, till dess han saligen ändade sina dagar 1607." Var far till rektorerna Niurenius (Alf Uddholms Gevaliensis, sid 29)

---------------------------------------------------

Petrus Olai och Malin Nilsdotter fick följande barn:

 

1)   Anna Petridotter född: våren 1580 i Gävle. död: 01.02.1664 i Kronobydöd: 01.02.1664 i

2)  Olaus Petri född: omkring 1580 (Olaus Petri Niurenius (Niure, efter Njurunda) (1580-1645) var rektor mellan 1612-1618, mag. Helmstadt 1607, kyrkoherde i  Umeå 1719, prost 1623, ägde och skänkte Vasaskolans äldsta bevarade musikbok. Gift med ärkebiskop Kenicius dotter Barbro, åtföljde 1616 svärfadern på hans visitationsresa till Norrland, grundade 1631 en lappskola i Lycksele och skrev en katekes på samiska samt en avhandling om Lappland. Källa: SMK=Svenska män och kvinnor (uppslagsverk), Sthm 1942f.

3)  Ericus/Erik Petri Niurenius, (1592-?1661/67) bror t. föreg. ,mag. utomlands, var rektor mellan 1618-1621, kyrkoherde Luleå, rannsakades 1624 åtalad för att vara hemlig katolik, landsförvisades på tre år( varvid hustrun sänkte både hans egna och kyrkans handlingar i Lulefjärden), sedan kyrkoherde i Järvsö och Umeå. SMK.

4)  Nicolaus Petri Niurenius (f. 1584 - ?), mag. Uppsala 1619, rektor i Gävle 1622, rektor i Sthm 1624, dog där i pesten 1629. Utgav almanackor för 1624 och 1625 samt ett prognosticum Sveticum (årsprognos för Sverige) 1626. Bror t. föregående.

5)  Johannes Petri Niurenius (f. 1587 - 1639)

6)  Anders Petri Niurenius (f. 1590 - död i Pietarsaari)

7)  Gunilla Petrusdotter Gestricia (f. 1600 i Njurunda)

-------------

Källor:

Förutom direktlänkarna hänvisas även till Alf Uddholm Gevalienses, Gävles Vasaskola och dess elever i fem sekler och sexton släktled 1557-1988, sid. 29.

 

Det är lämpligt  att jämföra dessa båda webbplatser vad gäller angivna födelsedatum som varierar litet mellan dem. Båda är utmärkta forum.

 

Ängeslevä släktforskning

Vilppula

 

Gävle/X
  Andersdotter Grubb, Karin (1510-) Ansedel Ansedel
  Blanchovius, Bryngel Petri (1568-1641) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
  Bryngelson Blanck, Jöns (1613-1667) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
  Bure, Elisabeth (1601-1647) Ansedel Ansedel Ansedel
  Futhie, Margareta (-1689) Ansedel Ansedel
  Gestricius, Martinus Olai (1525-1585) Ansedel Ansedel Ansedel
  Gestricius, Petrus Olai (1530-1607) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
  Jönsson Blanck, Bryngel (1640?-1693) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
  Mårtensson, Olof (1500-) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
  Nilsdotter, Malin (1550-1624) Ansedel Ansedel Ansedel Ansedel
  Persdotter, Christina (1570?-) Ansedel Ansedel

 

 

----------------------------------------

Gå till Gävledragets Startsida      Sammanställt och länkat av  Lisse-Lotte Danielson -  lisse-lotte@danielson.be   Tillbaka