Free Counter     Tillbaka  Gå till  Startsida   Senast uppdaterad:  2010-05-13
Free Hit Counter Honnons förlisning på 1600-talet.

 Gävledraget berättar om Honnons förlisning.

               Önskvärda proviantpersedlar.

Förlisningar och andra sjöolyckor inom Västernorrlands län

Sundsvall och Härnösand var stora marknadsplatser som gemensamt kallades Norrlandsmarknaden. Hit och härifrån fraktades varor och besökare med många fartyg. För en del gick det mindre bra: Hustrun Margareta Kruse, änka efter Sven Printz, hade anmodat Rolof Macchei att på Norlandz marchnaden hösten 1679, köpa henne några proviantpersedlar. En ½ tunna lax, 6 lispund torra gäddor, 4 lispund ost, 8 lispund smör, 2 sidor fläsk och dessutom sik. Det inköpta skeppades på Gävleborgaren Christoffer Andersson Skotts farkost.

På hemresan ifrån Härnösand strandade emellertid denna i den norra hamnen vid Ostholmarna, varvid inget av lasten kunde bärgas. Lastägare var också handlaren Marcus Hollst som förlorade 965 daler kopparmynt, kryddor och kramvaror, samt Henrich Honnon och skepparen själv.

Det var om morgonen när skeppet låg i norra hamnen, Skeppshamnen på Åstön, som Skott skickade sin dräng, Simon Michellsson 24 år, iland för att leja några bönder för att varpa skeppet ut ur hamn. I väntan på hjälpen gick de ner för att hålla Corum. När drängen och mannarna kom så lossade dessa på förtöjningar ifrån bryggan, utan skepparens vetskap. Efter en stund blev de ombordvarande varse om situationen och ropade till de iland, då vädret var osäkert, att lägga fast igen. Men de hörde ej och fortsatte att varpa så långt ut ur hamnen de kunde, ut till udden. När de såg att de ej skulle kunna gå fri från grunden så ville Skotten gå i hamn igen, men Rådman Honnon menade på att ett varpankare skulle ros ut och på den kabeln skulle skeppet gå upp i vind. Men ankaret greppade ej i bottnen så proceduren fick göras om. Vid andra försöket så draggade ankaret igen och den pojke som Honnon kommenderat till roolet (rodret) missuppfattade ordern. I det stället han skulle lofwera, drägat undan. Så var allt för sent, såsom wädret war knapt (lite vind) och Siöön gick stoor, drefz farkosten in på Klipporna.

             

------------------------------------------------------------------------------

 Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson och Stefan Simander

          Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2010-05-13

Tillbaka