Senast uppdaterad:  2010-08-25
 

Tillbaka    Gävledraget   presenterar   koppling  nr  2  till släkten   Hellstadius:

 

Länkad fil nr 2 från startfilens register och fältet Bengt-Johan Hellstadius..

 

Kolla i den uppdaterade datafilen

 

Led 1 - 5

 

KLICKBART REGISTER ÖVER SLÄKTLEDEN

I Explorer: Gå till Meny Redigera och välj Sök på den här sidan. Skriv sedan önskat namn och klicka för att komma till

rätt fil där du söker fram komplett information

Generation Gift med Nästa kopplig
6)    Gunilla Hellstadia  (1736-?)    
6)    Bengt-Johan Hellstadius (1737-1806)

 Charlotta/Lotta Udd

Koppling till släkt Tallberg.

 Carl Johan
7)    Beata Margareta Hellstadius  (1776-1801)  Harald Malmberg  
7)    Carl Johan Hellstadius   (1781-1814)  Brita Andersdotter  Beata Margareta
7)    Johan Theodor Hellstadius (1784-1859) Louisa R Möller/Beata S Möller  
8)    Maria Charlotta (Lotta) Hellstadius (1811-1874)   Lars Pettersson Dotter till Carl Johan 1781-1814.
8)    Beata Margareta Hellstadius     (1812-1852)

 Johannes Stadig (1799-1839 )

Dotter till Carl Johan 1781-1814.

8)    Catherina Elisabeth Hellstadius          (1814-1860)

 Sven Sandberg

Dotter till Carl Johan 1781-1814.
8)    Beata Sofia (1821-1911)

  

Dotter till Johan Theodor 1784-1859.
9)    Johannes Stadig Hellstadius            (1837-1922)

 Anna Carolina von Schneidau

 Mathilda Augusta Ljungberg

far till Polycarpus
9)    Lars Wilhelm Hellstadius Stadig     1839-1898) Stina Kajsa Nilsdotter  

10) Johan Waldemar Polycarpus Hellstadius(1859-1935) 

  Sofia Karolina Hansen  Gustaf W
10) Johan Wilhelm Valfrid Hellstadius (1890-1965)  Hildur Maria Eriksson  
10) Gustaf Georg Teodard Hellstadius (1896-1947) Ester Wilhelmina Hagman  
10) Karl Oskar Hellstadius (1900-1983)  Alice Rebecka Larsson  

11)  Gustaf Waldemar Schneidau (1895-1989)

  Jennie Iona Manring

 Herbert V

12)  Herbert Vinci Schneidau (1932 - )          

  Roberta Fern Thorp/

  Rotraut Margarethe Bräuner

 

13)   William Herbert Schneidau (1956- )   

  Cynthia Ann/

  Louann Charon Sandel

 

13)   Terry Lynne Schneidau (1958- )

   

13)    Charles Waldemar Schneidau (1963 - )

   

13)    Ulrike Sauer (1965 - )

   

 

 

(Led 6)

 

Gunilla Hellstadia (1736-? )  Dotter till Johan Thore (1694-1774)

 

* Född 22/3 1736 i Lyrestad

+ Död  ?

 

Tillbaka 

  -----------------------------------

 

Bengt-Johan Hellstadius (1737-1806)  Son till Johan Thore (1694-1774)

Kompletterande information om detta.

 

* Född 13/5 1737 i Lyrestad

+ Död  26/2 1806 i Leksberg

 

Gift med Charlotta Udd (f. 3/4 1753 i Göthene - d. 1/9 1824 i Ryd), gift 30 mars 1775 i Stenum. Dotter till corpralen/konetten vid Västgöta Cavalleri Carl Udd och hans maka Margareta Christina Tallberg. 

 

Bengt Johan var bror med Anders (1733-1793) . Dessa gifte sig med var sin syster Lotta/Charlotta Udd och Chatarina/Cajsa Udd och blev på så sätt även svågrar.

Systrarna blev på motsvarande sätt svägerskor.

 

Bengt Johan satt i fängelse i Mariestad p.g.a. en skuld. Han dog i fängelse och hade inte levt ett bra liv med sin hustru och han tyckte att han ofta hade anledning att anklaga människor. Han var bråkig och oordnad.

         

Barn:               Beata Margareta, f. 28/12 1776 i Mariestad. Gift 24/6 1801 i Varnhem med Harald Malmberg f. 18/3 1766 i Småland.

                       Reinhard, f . 27/2 1778 i Mariestad, d. 27/2 1778, begravd 3/3 1778 i Mariestad.

                       Carl Johan f. 25/1 1780 och dog bara tre dagar senare 28/1 1780,

                       Carl Johan, f. 25/3 1781 i Stenum, g. 30/11 1810  i Öglunda med Brita Andersdotter, (f. 1778) , d. 21/12 1814 i Öglunda.

 

                       Johan Theodor, f. 13/4 1784 i Stenum, g. 30/6 1826 i Tun, d. 23/10 1859 i Rackeby.

 

    Familjen UDD     

    Systrarna Udd hade även en bror Anders Framhold Udd, f. 1750.

    Syskonen Udds far var konett Carl Udd, (1700-1773) han dog på Östtomten i Stenum enligt kyrkboken.

    Carl Udd var gift med Maria Margareta Cristina Tallberg, f. 19/8 1723. Tallbergsläkten är en adelssläkt som blev adlad under 30-åriga kriget.

 

      Läs om den adliga släkten Tallberg.

Tillbaka 

  -----------------------------------

 

(Led 7)

 

Beata Margareta Hellstadius  (1776-1801), dotter till Bengt-Johan (1737-1806)

 

f. 29/12 1776 i Mariestad. Gift 24/6 1801 i Varnhem med Harald Malmberg f. 12/3 1766 i Småland.

Harald var fabrikör vid Gustafs Bruk, ett handpappersbruk i Skövde. Harald var son till Anders Persson och Maria.

 

Läs mer om Harald Malmberg samt se hans foto.

 

Läs mer om Peter Nolskogs forskning om Malmbegssläkten.

Länk till Bertil Malmberg.

 

Beata flyttade efter vigseln 1801 från Späckatorp, Varnhem kloster till Skövde enligt inflyttningsboken.

 

Barn:

Gustaf Wilhelm Malmberg (1802- ), f. 6/4 1802 i Gustavs bruk, Skövde, Skaraborg. Student 1814 i Skara domkyrkoförs.

David Reinhold Malmberg (1808-1810), f. 22/7 1808 i Skövde, d. 15/6 1810 i Skövde, Skaraborg

Frans Theodor Tertullianus Malmberg (1816 - ), f. 23/2 1816 i Skövde Landsförsamling, Skaraborg.

 

Tillbaka 

------------------------------------

 

Carl Johan  Hellstadius (1781-1814)  Son till Bengt-Johan (1737-1806)

 

F. 25/3 1781 i Stenum.

D. 21/12 1814 i Öglunda.

 

Gift. 25/11 1810  i Öglunda med Brita Andersdotter, (f. 1778-  i Dyngesäter, Öglunda).

 

Brita kallas vid giftermålet piga och bondedotter i Dyngesätter. Att hon senare står som född i Broddetorp kan bero på att det i en av hfl står Bolumstorp som mammans födelseort (dvs i Bolum socken i Broddetorps pastorat), och "ibd" därunder efter Brita. Ingen lämplig Brita hittas heller i Broddetorps pastorat.

 

Ur dödsnotisen för Carl Johan: Gick til Sköfde och kom ej åter. Igenfants död på Billingen den 21 Dec. 1814. Hade gått vilse uti snö som ej var nederfrusen, afslitit klädarne i morasiga måssar och även skadat händer och fötter.
 

Barn:

Maria Charlotta Hellstadius  (1811-1874) f. 31/8 1811 i Öglunda, d. 29/4 1874 i Norra Lundby, Skaraborg

Beata Margareta Hellstadius(1812-1852) f. 17/12 1812 i Bostrop, Öglunda, g 1)  17/11 1833 i Våmb m. Johannes Stadig samt g 2) med Nils Johansson.

Catherina Elisabeth Hellstadius(1814-1860) f. 15/8 1814 i Öglunda, d. 17/11 1860 i Skövde, g m. Sven Sandberg

 

Brita Andersdotter/Hellstadius var bara  28 år då hon blev änka och gifte den 29/12 1829 i Öglunda vid 51 års ålder om sig med  Peter Stadig (Enoksson)(f. 17/7 1768 i Våmb) som då var 61 år. Peter Stadig dog 7/7 1842 i Våmb.

De fick inga barn.

 

  -----------------------------------

Tillbaka  

Johan Theodor Hellstadius (1784-1859) kusin till Johan Thore Hellstadius i Saleby och

son till kamrerare Bengt-Johan Hellstadius (1737-1806).

 

* Född 13 april 1784 i Stenum

+ Död 23 oktober 1859 i Rackeby. 

 

Flyttade 1835 från Tun till Rackeby.

 

Gift      1) i Tun 26.5.1817 med Lovisa Regina Möller (1794-1825), f. 1794 i Stockholm, d. 8.1.1825 i skolan Tun p.g.a. lungsot,  (dtr av köpman M i Sthlm)

            2) 30.6.1826 med Beata Sofia Möller (1789-1865), f.  5/9 1789 i Stockholm, d. 29/10 1865 i Strö, förra makans syster).  Hon flyttade efter makens död 1859 från Rackeby till Sunnersberg.

 

Mag. Johan Teodor Hellstadius, son av kamreraren Bengt M. och Cajsa  Charlotta Udd, född i V, intogs i Tuns skola 90 i Skara  i kl. 3ing, blev stud. i U. 1804; magister 1809; prästv. 1810 till huspred. hos gen.löjtn. frih. W. Kaulbars; teol. kand. 1811; disp. pro cand. theol. 1813; presid. s.å.; v. rektor vid Thuns skola 1814, ordin. dito 1816; past.ex. 1822, orator vid prästm. 1833; kyrkoh. i Rackeby 1835; prost 1837. Var ledam. av samf. profide et christ. samt korresp. ledamot av Skaraborgs läns hush.sällskap.

 

(f. på Östtomten, Norra Ving, ... intogs i Tuns skola 90, i Skara i kl. 34.10.96. Stud 28.2 1804, disp. pro exerc. under Sven Lundblad 05 över "Hesiodeum de origine malorum philosophema" p II, pro gradu under Olof Kolmodin 7.6.09 över "Loca Taciti Suethice tradita",  promov. t. fil. magister 15.6. s.å.  prästv. 19.7.10. t. huspred. hos generallöjtnant G.W. Kaulbars, teol. kand. 5.6.11, disp. pro cand. theol. under L. Olbers 18.5.s.å. "de consilio Hierosolymitano", act. XV.  presid. 8.12.13 för "de oratione Pauli ad Ephesi seniores",  act. XX:18-35" (resp. J.A. Tranheim, nr. 3176), rektor i Tun 13.12.15, tilltr. 16, pastoralex. 22, på förslag t. kyrkoh. i Skövde s.å., orator v. prästmötet 33, kyrkoh. i Rackeby 13.3.35, tilltr. 37, led. av Sällskapet pro fide et christianismo och korresp. led. av Skaraborgs läns hushålln.sällskap 17. Död 23.10.1859.)

 

Johan Theodor beskrivs som en vänsäll, godhjärtad och av församlingen omtyckt herde. Han lär inte alltid så noga vägt sina ord. Lösryckt ur sammanhanget låter följande inpass i en tingspredikan, som han höll i Örslösa, rätt aggressivt: "Smörj vagnen, så går han lätt, muta domar´n, så får du rätt."

 

Han umgicks gärna med ämbetsbröderna i grannpastoraten, syntes ofta rida vägen fram genom Söne till Örslösa, där han hälsade på prosten Wallin. Mot slutet blev han blind och måste överlåta ämbetsgöromålen åt v. pastor".

 

Han hade inköpt en lantgård, Kyrkebacka i Strö socken, där han gärna vistades, varför han också efter döden enligt sin önskan fördes till Strö att där begravas, vilket ej litet förtröt Rackebyborna, som ville ha sin präst jordad i församlingens kyrkogård.

 

Barn med Lovisa Regina (1794-1825):

              Lovisa Charlotta (f.1818-1917)

             Beata Sofia  (1821-1911) f. 20/2 1821 i Skolan Tun

 

             Regina Dorotea (1823- 1900) f. 13/5 1823 i  Tun. Hon bodde 7/12 1885 i Nya Sik, Fristad. Hon dog 11/8 1900 i Fristad. 

                Hon gifte sig  4/10 1846 i Rackeby med kontraktsprost Carl/Karl Vilhelm Noreaus i Fristad, f. 16/3 1816 i Mariestad.

             Karl Vilhelm flyttade 1827 från Mariestad till Häggum. Kallades studerande 1840 i Häggum. Dog 18/5 1879 i Prästgården Fristad. Karl Vilhelms far var Anders Peter Noraeus, Collegia Scholae i Mariestad och kyrkoherde i Häggum . F 5/5 1786 i Ransberg. Karl Vilhelms mor var Märta Kristina Billvall, f. 13/3 1784 i Hova.

 

 

Barn med Beata Sofia (1789-1865):

             Carl Benjamin Hellstadius (1827-1877) f. 12/5 1827 i Tun, d. 30/1 1877 i Strö. Var lantbrukare, dog ogift.

 

 

-----------------------------------

Tillbaka  

 

(Led 8)

 

Maria Charlotta (Lotta) Hellstadius (1811-1974), dotter till Carl Johan Hellstadius (1781-1814)

 

Född 31/8 1811 i Bostorp, Öglunda.

Död  29/4 1874 i Lilla Lycke, Norra Lundby..

 

Gift  1/1 1832 i Skövde, med bonden Lars Pettersson (1807-1900) f. 3/11 1807 i Mellangården, Amundtorp, N Lundby, d. 1900 i N Lundby.

 

Vid bröllopet anges fabrikör Malmberg som brudens förmyndare, d.v.s. hennes fasters (Beata Margareta Hellstadius 1776-1801) make Harald Malmberg.

 

Maken kallades  "Lasse i Överstegården".
I Lundbys husförhörslängd AI:7, s.45, är familjen struken under Överstegården och i marginalen står det något som (Peter Nolskog) bara delvis kan tyda om ett domslut:" ...24 Aug 1844...och till annan domstol att undergå rannsakning för... ...majsbrott samt vid Wennersborgs rådhus att ... även undergå... kyrkopl. och 40Rd Smt Böter."

Familjen står dock fortfarande i följande hfl (AI:8, s.49) och där står i marginalen efter Lars "1844 24/8 dömd vid att stå ...serätt och att mista äran, vid Vennersborgs Rådhusrätt".

Lars var tydligen dömd som ärolös, men för vad återstår att finna ut (exv via Vänersborgs Rådhusrätts protokoll).


Lars far:   Petter
Persson, Bonde, död 1845 i Norra Lundby.
Lars mor: Greta Larsdotter.   

 

För kontroll, se Peter Nolskogs släktforskning.

 

-----------------------------------

 

Tillbaka  

 

Beata Margareta Hellstadius (1812-1852)  dotter till Carl Johan Hellstadius (1781-1814)

 

Född 17/12 1812  i Bostorp, Öglunda.

Död 1852 i Öglunda.

 

g.1  17/11 1833 i Våmb,  med Johannes Stadig (1799 - 1839), f. 2/2 i Stora Björnsäter, Lerdala, d. 1839 i Öglunda.

   

Barn: Johannes/Johan (Stadig) Hellstadius (f. 28/8 1837 i Öglunda - d. 23/1 1922 i Lagmansholm. Var bonde och nämndeman. 

Lars Wilhelm (Hellstadius) Stadig (f. 5/4 1839 i Öglunda - d. 10/6 1898 i Vättlösa). Gift 8/12 1865 i Vättlösa med Stina Kajsa Nilsdotter. Använde senare enbart efternamnet Stadig.         

   

g.2  7/10 1843 i Öglunda med Nils Johansson (f. 19/9 1815 i Häggum - d. 25/5 1862 i Öglunda). 

Barn: Nils Johansson hade varit gift 2 ggr tidigare och båda fruarna hade dött. Han hade 3 barn från dessa giftermål.

Deras gemensamma barn var Adena Nilsdotter (f. 2/7 1847 i Öglunda.   

-----------------------------------

Tillbaka  

 

Catherina Elisabeth Hellstadius (1814-1860) dotter till Carl Johan Hellstadius  (1781-1814)

 

* Född 15/8 1814 i Bostorp, Öglunda

+ Död  17/10 1860 i Skövde.

 

Gift 1) 15/5 1835 i Våmb med Sven Sandberg, borgare och glasmästare i Skövde. (f. 24/5 1806 i Skövde, d. 25/3 1846 i Skövde).

        Barn:

        Johan Edvin Sandberg, f. 11/7 1844 i Skövde.

 

Gift 2)  14/4 1848 i Skövde med spegelfabrikörsgesäll Anders Jonsson Friberg.

 

-----------------------------------

Tillbaka  

Beata Sofia (1821-1911) dotter till Johan Theodor Hellstadius  (1784-1859) som var Johan Thores kusin

 

Dotter till prosten Johan Theodor Hellstadius i Rackeby.

(Bok hos Oscar Hellstadius, Bjölby, avskrivet i juli 1961).

 

Gammal västgötasläkt utdöd?

 

I Västgötaposten läses: I denna tidning var nyligen synlig en dödsannons vari "Vänner" tillkännagiver bortgången av en 90-årig dam, fröken Sophie Hellstadius på den invid Strökyrka belägna vackra egendomen Kyrkebacka.

 

En och annan fäste sig vid att tillkännandet ej var undertecknat av några släktingar - men detta hade sin enkla förklaring däri, att den åldriga avlidna i själva verket var, kan man säga, "den sista av sin ätt". Hon hade nämligen vid sin bortgång inga närmare anförvanter i livet än barn och barnbarn av kusiner, dels på mödernet, dels avkomlingar på kvinnosidan från fädernesläkten. Men efter sina syskons bortgång var hon i Västergötland den sista bärarinnan av det gamla fädernenamnet, som i cirka 300 år burits av en bland Västergötlands på sin tid mest framstående prästsläkter.

 

Äldste kända stamfadern Benedictus Nicolai, var i senare hälften av 1500-talet kyrkoherde i Sterkered, Ale härad, nu tillhörigt Göteborgs stift. Från honom nedstammade den nu avlidna i sjunde led. Hans son Petrus Sterckerus född 1602, blev kyrkoherde i Hellstad i Skara stift och efter denna församling togs namnet Hellstadius av hans år 1632 därstädes födde son Håkan, som där efterträdde fadern och själv där efterträddes av prostarna, Bengt och Stefan Hellstadius /d. 1737/. Då Petrus Sterckerus, gift med sin företrädares dotter, var pastorsämbetet i Hellstad knutet vid familjen i ungefär halvtannat århundrade.

 

Bengt Hellstadius son Johan Thore blev präst i Lyrestad, teologie dr och framstående ledamot av prästståendet under fri­hetstiden. Bland annat var han en av de få som vid 1756 års blodiga riksdag hade det moraliska modet att rösta emot dödsdomen över greve Erik Brahe m fl.

 

Han var farfar till den liknämnde prosten Johan .Theodor. Hellstadius i Rackeby /f. 1784, d. 1859/. fil.mag. och teol. kand. vilken i sin ordning var far till den nu bortgångna åldriga damen. Prosten Hellstadius, som var den näst siste prästerlige bäraren av namnet, var bl a en framstående pedagog, vilken som lärare för greve Thorsten Rudenschöld i sin mån bidrog till dennes livsriktning. Efter att ha i många år verkat som rektor för Thuns numera nedlagda lägre lärdomsskola blev Hellstadius 1835 kyrkoherde i Rackeby nära Lidköping och utnämndes 1837 av biskop Lundblad till prost.

 

Vid denna tid grundades å egendomen Degeberg i Rackeby Sveriges 1:a lantbruksinstitut, dit snart församlades eliten av den dåvarande unga godsägararistokratin i vårt land för att under den berömde Nonnens ledning lära sig att inom Sveriges gräns erövra Finland åter. Det var livligt på den tiden i detta lilla hörn av vårt land, och prästfamiljen i Rackeby åldriga prästgård levde i livligt umgänge med såväl Degebergs som RudenschöldarnaLeckö och indirekt den fräjdade expeditionssekreteraren Rickert på Trufor m fl.

 

Rikt begåvad som den nu avlidna var tog hon djupa intryck för livet av vad hon då såg och hörde. Begåvad med bl a ett fenomenalt minne, ej minst för namn och personer, kunde hon redogöra livligt och spirituellt för så gott som allt vad Västergötland ägde framstående i mitten av förra seklet. Den tiden var även kvinnan frigjord och fröken Sophie Hellstadius talade nog på äldre dagar med ett visst vemod, kanske understundom med en viss bitterhet om huru olika det var ställt för hennes kvinnliga medsystrar nu och då .... Och säkert är att om hon då haft de resurser som numera stå kvinnan till buds kunde hon ha blivit framstående på mer än ett område: antagligen särskilt såsom berättarinna med pennan i hand.

 

Nu fick hon emellertid kväva många önskningar. Men sin vackra iakttagelseförmåga och sitt livliga intresse för allt och alla samt som sagt sitt märkvärdiga minne bibehöll hon intill det sista. Efter faderns död 1859 flyttade hon med sin ende bror Carl Benjamin (1827-1877) lantbrukare, dog ogift och sin äldsta ogifta syster Lovisa Charlotta (1818-1907), en yngre syster Regina Dorotea (1823- ?) blev tidigt gift med  prosten C.V. Noraeus i Fristad, till den intill Rackeby prostgård gränsande egendomen Kyrkobacka invid Strö kyrka. De bägge systrarna åldrades sedermera tillsammans i den trakt, med vilken de vuxit samman och där de kände vartenda hem, högre och lägre. För sina närmare bekanta blev de ett par oförlikneliga "mostrar" och många fattiga och hjälpbehövande fann vägen till Kyrkobackas gamla ägarinnor.

 

Den nu avlidna var en stor blomstervän och hade under årens lopp lärt lika mycket om blommans liv som trots någon vetenskapsman. Hon levde med och för sina blommor, så länge krafterna tillät henne att själv sköta sin kära trädgård, som hon själv trollat fram ur sten och ljung och lera.

 

År 1907 dog ungefär samtidigt den äldre systern Lovisa Charlotta och faderns efterträdare, prosten Granqvist i Rackeby, vilken tillika med sin familj stått den gamla mycket nära.

 

Hon blev numera mycket ensam, men bevarade på ett förvånande sätt både sin andliga och kroppsliga vigör ända in i det sista. Sängliggande var hon blott ett par månader och ännu ett par dagar före sin död 1911 vid full sans.

 

De gamla systrarna och den gamla släktens vördade namn bevaras bland annat genom de förre upprättade donationer till förmån för dels de församlingar, vid vilka de varit fästade, dels fattiga prästdöttrar o s v.

 

Vid den nu bortgångnas - den sista av sin släkt - grav lämpa sig gott Hava mals ord:

 

Bort dör din hjord - bort dör dina fränder - och själv dör du även - Men ett vet jag som aldrig dör - och det är domen över död man - och ryktet om han sig ett gott förvärvat.

 

Paul Meijer Granqvist

 

Barn:     -

 Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

(Led 9)

 

Johannes (Stadig) Hellstadius (1837-1922) Son till Johannes Stadig (1799 - ?)

 

* Född 28/8 1837 i Öglunda

+ Död  23/1 1922 i Lagholmen

 

(Nedanstående upphittad blyertsanteckning bland min morbrors gamla anteckningar när han reste omkring och besökte kyrkorna långt före dataålderns inträde har nu lett till de mest häpnadsväckande resultat! - Lisse-Lotte Danielson.)

Vid lagmansholm i Västergötland avled i början av denna månad f.d. lantbrukaren J. Hellstadius i en ålder av 84 år (född 1837 i Öglunda, död 1921). Hellstadius, som i unga år ägde Håknäs, var en verklig hedersman,  from och rättskaffens. Motgångar av flera slag mötte, men förmådde icke nedslå den barnafromme mannens förtröstansfulla sinne. Hösten 1917 flyttade familjen till Västergötland där den gamle nu slutat sina dagar, sörjd av maka i andra giftet samt söner.

 

Även Johans sondotter Ingeborg Schneidau f. 25/3 1888 och sonson Einar Herbert Waldemar Hellstadius f. 25/10 1889 som endast blev 8 år är födda på Håknäs.

---

 

Johan Stadigs far var Bonden och nämndemannen Johannes Stadig, f. 2/2 1799 i Stora Björnsäter, Lerdala som den 17/11 1833 gifter sig med modern Beata Margareta Hellstadius, f. 17/12 1812 i Bostorp, Äglunda.

 

Johans farfar var bonden Johan Olofsson Stadig, f. 3/11 1753 i Forsby. Flyttade omkring år 1800 från Stora Björnsäter, Lerdala till Toran i Öglunda. Han var gift med Annika Larsdotter, f. 2/9 1766 i Toran, Öglunda. De fick barnen Lars Stadig, f. 25/4 1794 i Toran Öglunda samt Katarina Stadig, f. 13/5 1796 i Toran Öglunda som även var Johans farbror och faster.

 

Läs vidare i Peter Nolskogs utmärkta Sammanställning.

 

 

  Ingeborg

 

Hellstadius, var en verklig hedersman,  from och rättskaffens. Motgångar av flera slag mötte, men förmådde icke nedslå den barnafromme mannens förtröstansfulla sinne. Hösten 1917 flyttade familjen till Västergötland där den gamle nu slutat sina dagar, sörjd av maka i andra giftet samt söner.

 

Gift 1)        med Anna Carolina von Schneidau (1826-1888)

 

 

Barn:                        

- Johan Waldemar Polycarpus Hellstadius (1859-1935)

 

 

 

Gift 2)        med Mathilda Augusta Ljungberg (f. 21/1 1864 i Bergshammar – d. 6/11 1950 i Mjölby. De gifte sig 2/12 1889 i Ytterjärna, Jerna.   

 

Johan Hellstadius  Mathilda Augusta Ljungberg, änka efter Johan.

 

  Åsens gård i Vingåker.   Åsens gård.    Bild på nuvarande hus.

Barn:.

- Johan Wilhelm Valfrid Hellstadius

(f. 21/9 1890 i Jerna – d. 4/5 1965 i Oregon)

Anlände 4/6 1914 till New York vid 24 års ålder och gifte sig med Hildur Maria Eriksson i januari 1925 i Vancouver, Washington. Residence 1930 i Portland, Oregon.

Kallades även: Alva C, Alvin C, Elvin C Freiberg.

 

- Paul Waldimir Hellstadius ( f. 15/6 1892 i Jerna – d. 1920 i Älv sborg, endast 28 år). Avreste från Köpenhamn.

 

   Paul Waldimir Hellstadius

 

- Gustaf Georg Teodor Hellstadius ( f. 10/9 1896 i Ytterjerna – d. mellan 1940/1947 i Stockholm.

 

- Karl Oskar Hellstadius ( f. 29/6 1900 i Jerna – d. 18/6 1983 i Mjölby. Gift med Alice Rebecka Larsson den 20/8 1927 i Sverige.

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

Lars Wilhelm (Hellstadius) Stadig, (1839-1898), son till Johannes stadig (1799-1833)

 

Född: 5/4 1839 i Öglunda

Död:  10/6 1898 i Vättlösa

 

Gift 8/12 1865 i Vättlösa med Stina Kajsa Nilsdotter (f. 12/2 1836 i Vättlösa, d. 27/4 1928 i Vättlösa)

 

Barn:

Johan Wilmar Stadig (f. 26/8 1867 i Vättlösa, d. 16/12 1875 i Vättlösa)

 

Beda Josefina Stadig (f. 20/8 1869 i Vättlösa, d. 25/9 1919 i Vättlösa) gift  15/6 1898 i Vättlösa med Alfred Persson (f. 12/10 1868 i Holmestad, d. 30/8 1934 i Vättlösa)

        Barn:

        Gustaf Reinhold Valdemar Persson (f. 6/6 1899 i Lidköping, d. 4/9 1965 i Bro) gift 19/4 1941 med ?.

        Hildeborg Kristina Persson (f. 16/3 1902 i Lidköping, d. 2/2 1996 i Götene).

 

Anders Napoleon Stadig (f. 18/11 1876 i Vättlösa, 27/1 1967 i Vättlösa).

 

Använde senare enbart efternamnet Stadig. 

Tillbaka         

- - - - - - - - - -

 

(Led 10)

Johan Waldemar Polycarpus Hellstadius (f. 24/12 1859 I Öglnda, d. 4/2 1935 i Montebello,

Los Angeles, Californien.

 

Kyrkboken visar att han var född i Vättlösa men övrig info anger Öglunda.

 

Anlände till USA 1906 och fick Residence 1930 i Montebello, Kalifornien.

 

Gift  20/5 1887 i Risekatslösa kyrka, Malmöhus län.med  Sofia Karolina Hansen (dotter till Jens Hermansen Hansen och Karen Sophie Christiansen).

(Sofia var f. 26/6 1864 i Fyn, Denmark – d. 11/11 1950 i Montebello, Kalifornien, USA).

. Anlände 5 /4 1906 i Chicago

 

    Polycarpus Hellstadius   Sofie Carolina Hansen.     

 

De hade 6 barn:

 

-          - Ingeborg Schneidau (f. 1888 i Höknäs –  d. 1979- d. juni 1979 i Los Angeles) Hon var också känd som Sigrid Ingeborg Sofie Hellstadius

              G.m. Gustaf Emanuel Östergren f. 16/3 1890.

 

-          - Einar Herbert Waldemar Hellstadius (f.  1889 i Höknäs -d. 1897 i Vingåker,endast 8 år)

     

                                                        Lille Einar blev bara 8 år, bilden togs i Sverige strax före hans död.

 

 

-          - Ebba Gunhild Schneidau (f. 1892 i Tomteby/Ljungby  - d. 1983 i Vallentuna). Gift med John Matts Vilhelm Wallin 5/11 1958 i Sverige. Hon var också känd som Ebba Gunhild Sofie Hellstadius.

              G.m. John Matts Vilhelm Wallin f. 20/12 1896

 

 Ebba 1917.         Ebba 1970.

 

 

-          - Christian Waldemar Von Schneidau Hellstadius (f. 1893 I Ölvingstorp- d.  1976 I  Kalifornien). Även känd som Bror Herman Kristian Waldemar Hellstadius. Gift med Esther V  Bergman 29/7 1923 i Santa Barbara. Han dog i januari 1976 i Santa Barbara, Californien, USA.

 

G.m. Esther V Bergman f. 28/6 1894 och Signe Larson, f. 5/10 1893.

 

Christian målade svenska kungen mellan 1930 och 1931. Han var en mycket berömd målare i USA. Det andra är hans eget självporträtt.

 

  

Mer info om Christian.

 

 

 

-          - Gustaf Waldemar Schneidau (f.  7/3 1895 i Ölvingstorp – d. 13/3 1989 I Kalifornien. Han var också känd som Gustaf Leopold Waldemar Hellstadius

 

-          - Herbert Erick Schneidau (f. 1898 i Västra Vingåker – d. 1985 i Kalifornien. Han var även känd som Erik Herbert Waldemar Hellstadius.

 

            Herbert Erick Schneidau.

 

G.m. 1) Hazel E. Hartsbor f. 1899 och

G. m 2) Ruth Marian Nelson, f. 3/12 1915.

 

  Emily, Sophie, Herbert (1898-1985), Waldemar, Christian, Ebba    Gustaf - Herbert.

 

The farm i Minnesota.    Kartorp.   

 

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

Johan Wilhelm Valfrid Hellstadius (1890-1965) son till Johan (Stadig) Hellstadius (1837-1922)

 

Född 21/9 1890  i Jerna.

Död  4/5 1965 i Oregon

 

  Johan Wilhelm Valfrid Hellstadius

Anlände 4/6 1914 till New York vid 24 års ålder och gifte sig med Hildur Maria Eriksson i januari 1925 i Vancouver, Washington. Residence 1930 i Portland, Oregon.

Kallades även: Alva C, Alvin C, Elvin C Freiberg.

 

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

Gustaf Georg Teodor Hellstadius  (1896-1940/47), son till Johannes Stadig (1837-1922)

 

F. 10/9 1896 i Ytterjerna

D. mellan 1940-1947 i Stockholm.

 

Gustaf Georg Teodor Hellstadius.

 

 

Gift 1) med Linnea Cecilia Ronge (f. 1/11 1897 i Jakob och Johannes församling, Stockholm, d. 25/10 1967 i Högalid.

            Barn:

            Ernst Georg Mauritz Hellstadius (f.  25/1 1920 i Stockholm, d. 22/6 2008) gift 24/5 1947 med Dagmar Elisabet Karlsson (f. 21/3 1916 i Stockholm, d. 3/8 203 i Stockholm).

                        Barn:

                        Jan Mauritz Hellstadius (f. 25/6 1949 i Enskede).

 

 

 

Gift 2) 20/5 1924 med med Ester Wilhelmina Hagman, f. 14/9 1899 i Aspeboda, d. 19/5 i Vantör.

            Barn:

              Leila Margareta (f. 4/4 1927 i Solna, gift omkring 1956 med Aldor Ivan Valdemar Ahlberg (f. 18/9 1925 i Bolllnäs..

                        Barn:

                        Anne Ahlberg (f. 8/7 1957 i Farsta.

                        Lars Gösta Ahlberg (f. 3/11 1960 i Farsta).

                       

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

Karl Oskar Hellstadius (1900-1983) son till Johan (Stadig) Hellstadius (1837-1922)

 

Född 29/6 1900  i  Jerna.

Död  18/6 1983 i  Mjölby

 

Gift med Alice Rebecka Larsson den 20/8 1927 i Sverige.

 

Barn:

Maud Rakel Elise Hellstadius, f. 6/3 1928 i Kullings-Skövde. Gift med Nils-Olof Lundgren den 29/9 1974.

 

Tore Conny Hellstadius (f. 28/2 1932 i Kullings-Skövde). Gift 1955 med Gunhild Lilian Charlotta Lundgren (31/10 1929 i Norra Sandsjö).

        Barn:

        Irene Anne Charlotte Hellstadius (24/6 1955 i Mjöly. Gift omkring 1986 med Karl Roger Christian Berlin (f. 1/8 1949 i Gällivare) .

                    Barn:

                    Anna Cecilia Berlin (f. 28/10 1987 i Örebro)

                    Carolina Charlotta Berlin (f. 16/11 1989 i Örebro)

        Örjan Torgny Hellstadius (f. 17/8 1959 i Mjölby.

 

Rodney Daniel Hellstadius (f. 8/7 1933 i Kullings-Sköde. Gift omkring 1957 med Majvor Berit Elisabet Birkefelt (f. 14/3 1934 i Stockaryd).

        Barn:

        Kerstin Elinor Hellstadius (f. 1/5 1958 i Mjölby). Gift med Christer Valdemar Enkvist.

                     Barn:

                     Louice Enkvist

                     Nathalie Hilda Katarina Enkvist (f. 17/11 1982.

        Billy Samuel Per Hellstadius (f. 11/8 1960 i Mjölby. d. 24/11 2004 i Mjölby.

 

Yvonne Deloris Birgitta Hellstadius (f. 7/6 1939 i Motala). Gift 1965 med Nils Roland Forsberg (f. 11/3 1942 i Uppsala)

        Barn:

        Nils Henrik Forsberg (f. 27/4 1967 i Uppsala).

        Anna Carolina Forsberg (f. 13/1 1972 i Vänge). Gift med Jan Gustaf Stigmer (f. 17/3 1964 i Jönköping.

                    Barn:

                    Judith Stigmer (f. 7/9 2004 i Stockholm)

                    Esther Stigmer (f. 30/4 2008 i Stockholm).

 

Alice och Karl Oskar Hellstadius.

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

(Led 11)   

 

Gustaf Waldemar Schneidau[  (f. 7/3 1895 in Ölvingstorp, Ljungby kommun, Kalmar  län, d. 13/3 1989  i Crescent, Del Norte, Californien.)

 

Han gifte sig med Jennie Iona Manring  4/7 1923 i Lewiston, Nez Perce.

Jennie (f. 7/8 1898 i Cottonwood, Idaho, USA, d. 1/12 1986 i Gold Beach, Curry Oregon, USA), var dotter till William Vincil Manring och Eva Margaret Butler.

 

 

 

Här är en bild på Herberts far Gustaf.                                          och hans mor Jennie

 

Barn:

-          Norman Edwin Schnneidau, f. 28/5 1924 I Oregon – d. 2/2 1983 I Oregon, gift med Nanette Ostrander, 14/2 1948 I Californien.

 

                 Herberts bror Norman.

 

-          Evelyn Jean Schneidau, f. 13/7 1926  i Oregon, g.m Donald Dick Snook, f. 27/8 1949 I Oregon, d. 15/3 2010 in Gold Beach, Oregon, USA

 

-          Herbert Vincil Schneidau, f. 17/3 1932 i Wedderburn, Curry, Oregon, USA.

 

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

(Led 12)   

Norman Edwin Schneidau ( f. 28/5 1924 i Medford, Jackson, Oregon, d. 2/2 1983 i Portland, Multnomah, Oregon, USA.

Gift med Nanette Ostrander 14/2 1948 i Berkeley, Alameda, Californien , USA.

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

Evelyn Jean Schneidau (f. 13/7 1926 i Wedderbaum, Curry, Oregon, USA).

Gift med Donald Dick Snook 27/8 1949 i Gold Beach, Curry, Oregon, USA.

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

Herbert Vincil Schneidau (f. 17/3 1932 i Wedderbum, Curry, Oregon).

G. 1) 30/7 1955 med Roberta Fern Thorp i Sayre, Bradford, Pennsylvania, USA.med

Barn:

William Herbert Schneidau (f. 8/10 1956 I Berkeley, Alameda, Kalifornien, USA.

                             Gift 1) 1983 med Cynthia Ann

                             Gift 2) 25/4 1990 i Palm Beach, Florida med Louann Sharon Sandel.

 

Dottern Terry Lynne Schneidau (f. 25/11 1958 i Sayre, Bradford, Pensylvania, USA.)

 

Charles Waldemar Schneidau (f. 24/4 1963 i Napa, Kalifornien, USA.)

                             Gift 4/7 1989 i Johnson City, Broome, New York, USA med Kathy Ann Ahrens.

 

G. 2)  9/7 1982 med Rotraut Margarethe Bräuner I Böblingen, Baden-Würtenberg, Tyskland. 

 

  Herbert och Rotraut Margarethe

 

Barn:

Rotraut Margarethes dotter Ulrike Sauer från ett tidigare äktenskap (f. 28/12 1965 i Schönaich Boblingen, Baden Würtenberg, Tyskland.)

 

Herbert 1946 och 1951.

 

 

Denna bild togs 1980 eller 1981. I bakgrunden finns brodern Norman Edwin Schnneidau, f. 28/5 1924 I Oregon, hans far och mor, Herbert själv och hans syster

 

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

(Led 13)

 

William Herbert Schneidau ( f. 8/10 1956 i Berkeley, Alameda, Kalifornien, USA)

Son till Herbert Vinci Schneidau f. 1932 och Roberta Fern Thorp

G. 1) 1983 med Cynthia Ann.

G. 2) 25/4 1990 i Palm Beach, Florida, USA med Louann Sharon Sandel.

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

Terry Lynne Schneidau (f. 25/11 1958 i Sayre, Bradford, Pensylvania, USA).

? till Herbert Vinci Schneidau f. 1932 och Roberta Fern Thorp

 

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

Charles Waldemar Schneidau (f. 24/4 1963 i Napa, Californien, USA).

Son till Herbert Vinci Schneidau f. 1932 och Roberta Fern Thorp

Gift 4/7 1989 i Johnson City, Broome, New York, USA med Kathy Ann Ahrens.

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

 

Ulrike Sauer (f. 28/12 1965 i Schönaich Boblingen, Baden Würtenberg, Tyskland).

Dotter till Herbert Vinci Schneidau och Rotraut Margarethe Bräuners    

 

Tillbaka 

 - - - - - - - - - -

---------------------------------------------------------------------------------------

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson/ lisse-lotte@danielson.be

Gå till Gävledragets Startsida  

 Tillbaka