Senast uppdaterad:  2010-08-15
 

Tillbaka    Gävledraget   presenterar   koppling  nr  I  till släkten   Hellstadius:

 

Länkad fil nr I-b från startfilens register och fältet Carl Anders 1772 – 1815.

 

Kolla i den uppdaterade datafilen

 

Led 1 - 6

 

Återgå till I-a, Led 7-11.

 

KLICKBART REGISTER ÖVER SLÄKTLEDEN

I Explorer: Gå till Meny Redigera och välj Sök på den här sidan. Skriv sedan önskat namn och klicka för att komma till

rätt fil där du söker fram komplett information

Person Gift med Barn till
12) Karl Torsten Hellstadius               (1919 - ) Greta Elisa Kristine  Tillhör Karl Idar Emanuel
12) Bror Ludvig Hellstadius               (1921-1996) Lilly Laura Thörnqvist Tillhör Frans Ludvig
12) Gösta Emil Hellstadius                   (1921- 2002)  Maj Viola Jensen  Tillhör Karl Idar Emanuel
12) Gösta Folke  Hellstadius             (1921-2005)  Brita Elisabet Gustafsson  Tillhör Axel Edvin
12) Ingrid Maria Hellbom                  (1922-2006)  Gösta Emanuel Fahlberg  Tillhör Elin Maria
12) Maylis Syrene (Hellstadius)        (1924-2008) Fridolf Åke Lennart Fagersson  Tillhör Elsa Ida Linnea
12) Olle Emil Rune Larsson                (1927-1974) Asta Britta Sofia Andersson  Tillhör Elsa Ida Linnea
12) Ulla Britta Larsson                        (1938 - ) Axel Gunnar Olof Blom    Tillhör Elsa Ida Linnea
13) Anita Kristina Larsson                  (1946 - ) Esse Gustaf Fredriksson  Tillhör Olle Emil Rune
13) Irene Elisabeth Larsson                (1947 - ) Bo Claes Rune Claesson  Tillhör Olle Emil Rune
13) Susanne Monica (Hellstadius)    (1947 - ) Jan Olof Stig    /      Bengt Storm  Tillhör Maylis Syrene
13) Mona Britt Larsson                        (1951 - ) Mats Ove Vigo Ljunglund  Tillhör Olle Emil Rune
13) Lillvi Margareta Hellstadius     (1952 - )           Ännu reg som barn  Tillhör Gösta Emil
13) Lars Åke Blom                                 (1958 - )           Ännu reg som barn  Tillhör Ulla Britta
13) Kerstin Susanne Hellstadius        (1960 - )           Ännu reg som barn  Tillhör Gösta Emil
13) Jerry Roland Hellstadius               (1960 - )           Ännu reg som barn  Tillhör Karl Torsten
13) Kristina Madelen  Hellstadius      (1962 - )           Ännu reg som barn  Tillhör Karl Torsten
13) Ken Mikael Hellstadius                  (1968 - )           Ännu reg som barn  Tillhör Karl Torsten
14) Patrik Esse Fredriksson                (1970 - )     Tillhör Anita Kristina
14) Ted Ola Claesson                             (1972 - )       Tillhör Irene Elisabeth
14) Joanna Susana Stigh                       (1974 -  )  Rune Boström  Tillhör Susanne Monica
14) Karl Johan Claesson                       (1977 - )    Tillhör Irene Elisabeth
14) Johanna Sofia Fredriksson          (1977 - )    Tillhör Anita Kristina
14) Emma Josefina Ljunglund            (1977 - )    Tillhör Mona Britt
14) Rikard Olof Stigh                            (1978 - ) Susanne Herz  Tillhör Susanne Monica
14) Peter Wiggo Ljunglund                  (1982 - )    Tillhör Mona Britt
15) Filippa Saga Boström                    (2006 - )    Tillhör Johanna Susana
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

(Led 12)

 

Karl Torsten Hellstadius (1919 - ), son till Karl Idar Emanuel (1885-1960.

 

* Född  25/12 1919 i Göteborg.

+ Död  

 

(Han var född utanför Karl Idar Emanuels äktenskap med Hilda Helena Lundqvist. )

 

Gift med Greta Elisa Kristine Berglund omkring 1959 (1928 - ), f. 23/7 1928 i Frillesås.

 

Barn:

Jerry Roland  (1960 - ) f. 24/2 1960 i Frillesås.

Kristina Madelen (1962 - ) f. 6/8 1962 i Frillesås

Ken Mikael (1968 - ) f. 4/9 1968 i Frillesås

 

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Gösta Emil Hellstadius (1921- 2002), son till Karl Idar Emanuel (1885-1960.

 

* Född  26/4 1921 i Göteborg.

+ Död    16/6 2002 i Landa

 

Gift 7/2 1959 med Maj Viola Jensen (1930 - ), f. 13/9 1930 i Hörby.

 

Barn:

Lillvi Margareta  (1952 - ) f. 21/2 1952 i Varberg.

Kerstin Susanne (1960 - ) f. 30/6 1960 i Landa.

 

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Bror Ludvig Hellstadius (1921-1996), son till Frans Ludvig Hellstadius (1871-1936)

 

* Född  7/11 1921 i Hudene.

+ Död   22/11 1996 i Hudene.

 

Gift 1) 28/5 1950 med Lena Linnarsson, f. 10/1 1928, d. 6/6 1951, de fick sonen Jan Erik Ludvig Hellstadius, f. 14/2 1951.

 

Gift 2) 28/5 1955 med Lilly Laura Thörnqvist, f. 15/1 1920, d. 2/1 1997.

De fick barnen: Sören Bror Svante Hellstadius, f. 30/3 1955 och

                        Agne Karl Gunnar Hellstdius, f. 22/1 1957

 

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Gösta Folke Hellstadius (1921-2005),  son till Axel Edvin (1875-1957)

 

* Född  4/2 1921 i Herrljunga.

+ Död   15/8 2005 i Herrljunga.

 

Gift 27/8 1950 med Brita Elisabet Gustafsson.

 

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Ingrid Maria Hellbom (1922-2006), dotter till Elin Maria (1888-1973)

 

* Född  25/3 1951 i Filipstad

+ Död   21/4 2006 i Göteborg, Oskar Fredrik.

 

Gift 25/3 1951 med Gösta Emanuel Fahlberg (1914-1971), f. 4/10 1914, d. 10/9 1971.

 

BarnSusanne Fahlberg, f. 1946

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Maylis Syrene Larsson (1924-2008) dotter till Elsa Ida Linnea Hellstadius (1901-1977)

 

* Född  21/6 1924 i Herrljunga, Älvsborgs län.

+ Död   26/7 2008 i Herrljunga.

 

Gift 5/6 1947 med Fridolf Åke Lennart Fagersson (1913-1997) f. 3/1 1913 i  Remmene, Älvsborgs län. D. 22/2 1997 i Herrljunga, Älvsborgs län.

 

 

Bruden Maylis.     Maylis med sin Åke och Susanne

 

Barn:

Susanne Monica Fagersson (1947 - ), f. 10/12 1947.

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Olle Emil Rune Larsson (1927-1974), son till Elsa Ida Linnea Hellstadius (1901-1977)

 

* Född  11/3 1927 i  Herrljunga

+ Död   8/10 1974 i  Herrljunga

 

Gift 20/4 1946 med Asta Britta Sofia Andersson (1922 - 2010 ), f. 24/5 1922 i Remmene, död.

 

  Olle (Elsas son) med familj,  Olles fru Asta och barnen Anita f. 1946 som är äldst, Irene f. 1947 samt lilla Monabritt f. 1951..

 

Barn:

Anita Kristina  (1946 - ), f. 17/7 1946 i Herrljunga.

Irene Elisabeth (1947-  ), f. 29/12 1947 i Herrljunga. Hon var även känd som Irene Elisabeth Claesson.

Monabritt       (1951-  ), f. 30/8 1951 i Herrljunga.

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

Ulla Britta Larsson (1938 - ), dotter till Elsa Ida Linnea Hellstadius (1901-1977)

 

* Född  1/9 1938 i Herrljunga

+ Död   9/10 1996 i Falköping

 

Gift omkring 1957 med Axel Gunnar Olof Blom (1934 - 2006), f. 11/2 1934 i Folkärna.

 

Barn:

Lars Åke Blom (1958 - ), f. 12/4 1958 i Herrljunga.

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

(Led 13)

 

Anita Kristina (Larsson) Fredriksson (1946 - ), dotter till Olle Emil Rune(1927-1974)

 

* Född  17 juli 1946 i Herrljunga.

+ Död  

 

Gift med Esse Gustaf Fredriksson (1942 - ), f. 9/5 1942 i Trävattna.

 

Barn:

Patrik Esse Fredriksson (1970 - ), f. 13/11 1970 i Lerum.

Johanna Sofia Fredriksson (1977 - ), f. 12/4 1977 i Lerum.

Tillbaka  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Irene Elisabeth (Larsson) Claesson (1947 - ), dotter till Olle Emil Rune (1927-1974)

 

* Född  29/12 1947  i Herrljunga.

+ Död  

 

Gift omkring 1970 med Bo Claes Rune (Klasson) Claesson (1945 - ), f. 20/4 1945 i Falköping.

 

Barn:

Ted Ola Klasson (1972 - ), f. 10/7 1972 i Borgstena..

Karl Johan Klasson (1977 - ), f. 30/3 1977 i Herrljunga.

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Susanne Monica Storm (Fagersson )  (1947 - ), dotter till Maylis Syrene (1924-2008) 

 

f. 10/12 1947 i Hudene, Älvsborgs län.

 

       Susanne Storm (släktforskare)

 

 

Gift 6/4 1974 m. 1) Jan Olof Stig  (1945 - ), född 6/5 1945 i Fuxerna

Barn:

Joanna Susana Stigh (1974) f. 22/8 1974 i Trollhättan gift med Rune Boström. Barn: Filippa Saga Boström (2006- ), f. 12/10 2006.

Rikard Olof Stig (1978 - ) f. 23/7 1978 i Trollhättan, Älvsborgs län, gift med Susann Herz.

 

Gift 9/3 1990 m. 2) Bengt Georg Storm (1936 - ) f. 10/10 1936 i Katrineholm

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

Mona Britt (Larsson) Ljunglund (1951 - ), dotter till Olle Emil Rune (1927-1974)

 

* Född  30/8 1951 i Herrljunga.

+ Död  

 

Gift omkring 1977 med Mats Ove Vigo Ljunglund (1949 - ), f. 6/1 1949 i Grude.

 

Barn:

Emma Josefina Ljunglund (1977 - ), f. 8/12 1977 i Herrljunga.

Peter Wiggo Ljunglund (1982 - ), f. 6/2 1982 i Alingsås.

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

(Led 14)

 

Patrik Esse Fredriksson (1970 - ), son till Anita Kristina (1946 - )

 

* Född  13/11 1970 i Lerum.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

Ted Ola Claesson  (1972 - ), son till Irene Elisabeth (1947 - )

 

* Född 10/7 1972 i Borgstena.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

Joanna Susana Stigh (1974 - ) dotter till Susanne Monica (1947)

 

* Född  22/8 1974 i Trollhättan.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

 

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Karl Johan Claesson  (1977 - ), son till Irene Elisabeth  (1947 - )

 

* Född   30/3 1977 i Herrljunga.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

Johanna Sofia Fredriksson  (1977 - ), dotter till Anita Kristina (1946 - )

 

* Född 12/4 1977 i Lerum.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Emma Josefina Ljunglund (1977 - ), dotter till Mona Britt Larsson (1951 - )

 

* Född 8/12 1977 i Herrljunga.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Rikard Olof Stigh (1978 - )  son till Susanne Monica Fagersson (1947)

 

* Född  23/7 1978 i Trollhättan, Älvsborgs län,

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

Peter Wiggo Ljunglund (1982 - ), dotter till Mona Britt Larsson (1951 - )

 

* Född 6/2 1982 i Alingsås.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

 

(Led 15)

 

Filippa Saga Boström (2006 - ), dotter till Johanna Susana (1974)

 

* Född  12/10 2006.

+ Död  

 

Gift

 

Barn:

Tillbaka  

---------------------------------------------------------------------------------------

                         

Sammanställt av Lisse-Lotte Danielson/ lisse-lotte@danielson.be

Gå till Gävledragets Startsida  

 Tillbaka