Tillbaka 

Gävledraget informerar om:

 

PUG:s preliminära program våren 2011

 

Ordförande: Göran Severin, 026-187158,  Vice ordf: Elisabet Gagge, 026-106111

Sekreterare:   Monika Berg 026-187007,   Kassör: Else-Britt Talts 026-623970

 

Plats:  Per Eriksson-salen i Länsmuseet, Strandgatan 20 i Gävle.

Tid:

 Torsdagar kl 13.30 - 14.30, där ej annat anges.

 Torsdag 17 mars kl 13 årsmöte, kl 13:30 föreläsning.

 Obs! Fredag 8 april kl 13.30, om Säfstaholms slott.
 biljetter delas ut vid ingången till PE-salen från kl 13 föreläsningssalen.
 Salen rymmer 140 personer.

 

20 januari

  Mitt liv med museer

  Agneta Lundström, fil. dr, f.d. chef för Livrustkammaren,

  Sjöhistoriska museet och Kungl. Husgerådskammaren

  

27 januari

  Kristen och ateist - Viktor Lennstrands livsresa i omvälvningens Sverige

  Conny Persson, chef för stadsbiblioteket Gefle Vapen 

  

3 februari

 

  Konst och kulinariskt - från urtid till nutid

  Birgitta Watz, konstnär, keramiker, designer, författare, professor/art&design  

 

10 februari

  Läkemedel ska ge patientnytta

  Lars G. Nilsson, apotekare, professor emeritus, läkemedelssakkunnig inom SPF

 

     

17 februari

   “Kampen för rätt till eldbegängelse...

   Göran Severin                  PUGs ordförande.   

                                                                          OBS - Ändring i programmet!

24 februari

   Att vara tonsättare i Sverige

  Sven-David Sandström, tonsättare, professor

 

3 mars

  Glimtar av Ryssland

  Tomas Attorps, f.d. lagman

 

10 mars

  Barnmorskan 300 år, En historisk överblick

 Vivi-Anne Rahm, barnmorska, dr med.

17 mars

 Årsmöte kl 13. Därefter kl 13.30 föreläsning, Fröding 150 år, men hans diktning lever alltjämt

 Håkan Attius, fil.dr. forskningssekreterare vid Högskolan Gävle

 

24 mars

 "Noter om musik och hälsa"

  Töres Theorell, professor emeritus, amatörmusiker

 

31 mars

  "Sorgen och glädjen de vandra tillsammans." En församlingsprästs tankar om sorgens plats i våra liv.

  Christina Danielsson, verksam i Heliga Trefaldighets församling sedan 18 år.

 

8 april Fredag

  En renässans för Säfstaholms slott i Vingåker.

  Lars Furborg, kulturchef i Vingåkers komun

   Se sommarens utställningar mm!

14 april

  Anna Casparsson - en särling i konsten

  Staffan Lamm, filmare, regissör, producent, författare

  

28 april

  "Att skjuta en dront."        Harriet Löwenhjelm,poet och bildkonstnär

  Boel Hackman, fil. dr, lektor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, författare

   

 5 maj

  Pastorn, fröken, bonden och kungen. Kampen om röster och själar i Söderala under åren före Första världskriget.

  Olle Häger, tv-historiker med rötterna i Hälsingland.

 

26 maj

  Studieresa till Sturehovs slott

  Särskild inbjudan kommer senare.     Uppföljning av resan.

Pugs historik samt presentation av Konstnär  och Pugs 1:e ordförande - Olle Lundgren.

 

Göran Severin  flankeras av vår fantastiska sekreterare Kerstin Westlund, som avtackas vid årsmötet 17 mars efter 12 år i styrelsen,

 och ersätts av Monika Berg t.v.

 

-------------------------------     

Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2011-05-29

Länkat av Lisse-Lotte Danielson.

Tillbaka