Tillbaka  

Senast uppdaterad:  2012-04-24

    Gävledraget presenterar  Viktiga Gävlesläkter - 
dags för familjen Ennes.

Se även

ÖVRIGA VIKTIGA SLÄKTER I GÄVLE:

SLÄKTEN ENNES  -  Anbytarforum

Sehlbergs släkttavla(Nyhet) Stor fil - bläddra med hissarna ...

SLÄKTTRÄD

Vem var Pehr Ennes?

Första släktledet-1      (Gävles stamfader)

Förste Fredrik Ennes i Gävle (1682-1753)   g. 12/6 1710  i Gävle m. Barbro Folcker    (1690- 1745) dotter till Petter Folcker och Barbro Bröms)

Fredrik Ennes (1682- d. 1/11 1753 i Gävle), född i Landskrona och son till Johan d.y. samt Johanne Hansdotter, möter vi för första gången i handlingarna i Gävle 1706, då han uppträdde som ombud för en firma i Hamburg i ett exekutionsmål inför rådhusrätten. Men först 1710 var han med säkerhet bofast i Gävle. Han gifte sig då med Barbro Folcker (1690- d. 1/2 1745 i Gävle), dotter till Petter Folcker och Barbro Bröms. Brudgummen hade enligt pastorsämbetet i Landskrona sin ”härkomst av mycket förnäma och hedesamma föräldrar”. Ennes var ännu blott handelsbokhållare, men med Petter Strömbäck och sin svåger Jürgen Folcker som borgensmän förvärvade han burskap som kramhandlare 1713. Han skänkte rådhuset ”hederliga gardiner kring alla fönster” och slapp i stället burskatten. Det lyckades honom att slå sig fram i de svåra tiderna, tills han genom en olyckshändelse 1730 förlorade en båtlast med kramvaror, som var en stor förlust. Med stöd av  sin förslagne svåger Jürgen Folcker lyckades han dock undgå konkurs.

Fredrik bror, var Carl Ennes (1690-1775) och handlande i Gävle samt ogift. Född  i Landskrona, M. Död 1775-04-23 i Gävle, X (se anbytarforum ovan)

Fredrik och Barbro (Folcker)  fick nedanstående 9 barn av vilka endast Barbro och Petter Ennes tycks ha nått medelåldern. Sonen Carl Jörgen blev endast 21 år. Övriga dog som spädbarn.

Detta sekel var fram till 1720-talet en dyster period i Gävles historia med krig, fattigdom, svält, pest och andra hemsökelser.

 

Barbro Magdalena Ennes ( f. 1/10 1712 - d. 10/8 1777 i Gävle)
Petrus (Petter) Ennes (f. 8/2 1714 - d. 30/1 1797 i Gävle) g.m. Eleonora Wulff
Johanna Ennes (f. 15/3 1716 i Gävle - ?) Dog troligen som spädbarn.
Carl Giörgen Ennes ( f. 1/3 1718 - d. 20/5 1741  i Gävle). Blev bara 23 år.
Ulrika Eleonora Ennes (f. 17/9 1720 - d. 4/11 1720 i Gävle) .Blev bara drygt 1 månad.
Catarina Charlotta Ennes (f. 4/12 1721 - d. 8/2 1722 i Gävle ). Blev knappt 2 månader.
Elisabet Margareta Ennes (f. 3/8 1723 - 11/3 1824 i Gävle). Blev bara 8 månader.
Brita Johanna Ennes - okänd . Dog troligen som spädbarn.

Johan Ennes - okänd. Dog troligen som spädbarn.

 (Brita Johanna och Johan var troligen tvilligar och dog mellan 1710-1712.)

Fredrik Ennes ägde gård nr 4 i 3:e kvart på nuvarande N Strandgatan ända ner till åstranden. Efter sin svärmor Barbro Bröms död 1714 erhöll han Brynäs där han och hans familj bodde om somrarna. Fem barn dog i späd ålder och 1741 drunknade yngste sonen Carl Göran, som var 23 år och bokhållare på faderns kontor. Slutligen förlorade han 1745 sin fru Barbro Folcker.

-----------------------------------------------------------

(Fredrik och Barbro Folckers dotter Barbro)

Andra släktledet-1     (Stamfaderns barn som är syskon med varandra)

Barbro Ennes    (1712-1777)    gm Anders Garberg.  (1707-1767)   

Fredrik och Barbros (Folckers) dotter Barbro Ennes (1712-1777) var först gift med Lorens Hammar (1701-1733) som var son till råd- och handelsmannen Erik Hammar. När han svor sin borgared skänkte han till rådhuset  år 1726 Karl XIIs bibel vilken har bevarats till eftervärlden. Lorens Hammar och Hans Zynt hade tillsammans skeppet Enigheten, och Hammar hade också andel i galeasen Hoppet. Båda dessa fartyg gick inom kort under och den unge maken blev då alldeles nedbruten till hälsan av dessa motgångar och dog redan vid 32 års ålder.  Han lämnade sin fru Barbro och en späd son i mycket bekymmersamma omständigheter. Sonen dog redan vid fem års ålder.

Änkan ingick dock inom kort ett nytt äktenskap med grosshandlaren Anders Garberg (1707-1767) och blev därmed stammoder för en annan berömd Gävlesläkt – se släkten GARBERG.

-----------------------------------------------------------

(Fredrik och Barbro Folckers son)

Andra släktledet-2

Borgmästaren Petter Ennes (f. 8/2 1714-d. 30/1 1797) g m Maria Eleonora Wulff (1729- d. 19/4 1810)

Petter tog studenten i Uppsala och blev politieborgmästare i Gävle 1748 och ensam borgmästare 1788. Han övertog faderns gård fram till branden 1776 som gjorde honom husvill och tillbringade då vintern på Brynäs. Därefter bodde han i flera år på Steneberg för att senare skaffa sig en ny gård i stan, nr 12 i 3:e kvarteret. Hans hustru Maria Eleonora var dotter till stadsläkare Wulff  från Tyskland. Både Petter och Maria Eleonora begravdes i det lilla gravkoret (Elfstrandska-Valleyska gravkoret ) öster om Heliga Trefaldighetskyrkan. Se även nedan ang. Elfstrand och Valley. 1809 begravdes även Peter Brändström där.

Tillbaka  

Petter och Maria Eleonoras (Wulffs) barn var

Christian Fredrik Ennes (f. 17/7 1751 - d. 27/12 1823) g.m. Christina Catrina Carin Brändström.

Pehr (Petrus) Ennes f. 13/4 1756, d. 11/5 1829 i Gävle. g.m. Elisabeth (Lisette) Margareta Brändström.

 

 

 

Landsekreterare och lagman Christian Fredrik Ennes (f. 17/7 1751 i Gävle, d. 27/12 1823 i Gävle)  var 9/4 1787 i Gävle gift med Christina Catrina Carin Brändström (f. 27/12 1768 Gävle och d. 29/12 1830 i Tillinge, Uppsala). Deras barn var:

 

         Christina Maria Ennes (f. 13/7 1788 i Gävle) gift med Hermas Alexander von Anderson

 

         Per Fredric Ennes (f. 1/1 1790 i Gävle, d. 9/4 1854) gift i juni 1822 med Hedvig/Hedda Beate Malmerfelt (f. 4/6 1798 i Uppsala, d. 8/5 1885 i Uppsala. Deras barn var: Hedvig Maria Fredrika Christina Ennes (f. 16/7 1831 i Teda, Uppsala - d. 8/8 1833 i Uppsala).

                                                 Gustaf Otto Herman Ennes (f. 15/11 1835 i Teda, d. 14/12 1836 i Teda).

 

         Gustaf Adolph Ennes (f. 31/5 1794 i Gävle, d. 15/7 1851 i Sthlm) gift med Jaguette/Jacobina  Fredrika Gripensvärd (f. 18/9 1795 in Hammarby Bruk, Ovansjö, d. 4/5 1857 i Sthlm) "både hon och fadern Jacob var född Fougberg men han bytte namn vilket framgår efter senaste husförhöret" (f. 18/9 1795 - 1857). Blev högst 62 år.

 

  Negelstena huvudbyggnad - nedbrunnen 1919.

Ägare på 1830-talet - släkten Ennes. 

Jaguette Fredrika och Gustaf Adolph hade övertagit gården efter modern Anna Greta född Uhr gift med Jacob Gripensvärd.

 

 

Årtal   Ålder   Släkten Gripensvärd
1796          Brodern Otto Gripensvärd f. 1/12 1796  i  Hammarby
1807          Fadern Jakob Gripensvärd d. 2/2 1807  i  Hammarby
1810          Systern Charlotta Rebecka Gripensvärd dör 1810 1).
1810          Brodern Joakim Henrik Gripensvärd dör 1810 St. Helena 1).
1819          Brodern Jakob Gripensvärd dör 1819-11-29 Filipstad (M) 1).
1837          Systern Maria Margareta Gripensvärd dör 1837 Sigtuna (C) 1).
1846          Modern Anna Greta Uhr dör 1846-09-17 Negelstena 1).

  Anna Greta född Uhr dödsnotering.

                                      Gustaf Fredrik Jakob Ennes (f. 27/2 1820 i Gävle - d. 17/7 1837 i Håbo-tibble). Endast 17 år.

                                      Pehr Edvard Otto Ennes (f. 3/11 1822 i Järfälla - d. 14/3 1978 i Borås). Var ogift.

 

                                      Carl Herman Oscar Ennes (f. 9/7 1825 i Järfälla, d. 1893. Gift 19/11 1864 i Brännkyrka med Axelina Lovisa Lagerbielke. (f. 27/2 1820 i Brännkyrka - d. 17/7 1837 i Håbo-tibble)

 

                                      ? Edvard Ennes (var ryttmästare) och Herman Ennes. Herman var hovmarskalk i Dalarna.

                                           Källor: Boken Släkten Uhr - familjeanteckningar.

 

         Fredrika Wilhelmina Ennes (f. 29/11 1797 i Gävle, d. 6/3 1876 i Stockholm). Hon gifte sig 21/3 1824 i Gävle med Bror Fredrik Angerstein  (f. 23/9 1797 i Hedemora, d. april 1832 i Aspeboda) 

                Fredrika och Bror Fredrik fick sonen:

                Victor Reinhold Angerstein ( f. 15/8 1831, d. 23/11 1862 i Stockholm)

 

         Carl Victor Ennes (f. 6/3 1808 i Gävle - d. 18/10 1883 i Adolf Fredriks förs. Stockholm.) g.m. Lovisa Ulrika Lundal (f. 18 Jan, 1815 in Håbo-Tibble - d. 1/2 1895 i Katarina församling, Stockholm, Sweden) Lovisas föräldrar var Notarien Johannes Lundal, f. 1760-10-06 i Oviken, Jämtlands län, d. 1837-09-30 i Håbo-Tibble, och Lovisa Ulrica Nyblerus, f. 1781-03-10 i Husby-Ärlinghundra, d. 1858-04-30 i Håbo-Tibble.

 

 

Barbro Maria Ennes (1753 - 1824 ) gift 6/10 1785 med stadskirurg mm Pehr Haegerstrand (1751-1808) son Pehr  (f. 1788- ) Tillbaka
Pehr Ennes (f. 13/4 1756 - 11/5 1829) gift med Elisabeth (Lisette) Margareta Brändström.

Elfstrandska-Valleyska gravkoret

I detta lilla gravkor- det Elfstrandska-Valleyska gravkoret som uppfördes 1774 .finns även släkterna Elfstrand och Valley begravda.

Daniel Elfstrand II (1748-1815) ägde gård nr 5 i tredje kvarteret, belägen vid N. Strandgatan vid dåvarande Gymnasiet. Efter 1776 års eldsvåda hade han förvärvat tomten och själv byggt såväl det stora stenhuset som trähuset åt Kyrkogatan eller Rådhusgatan som den då hette. Den stora tomten nr 4 utgjordes av den Elfstrandska trädgården. Nr 3 med sitt lilla stenhus med fantastiskt tjocka murar tillhörde också honom. Tomten nr 6 tillhörde hans svåger Samuel Valley, som där uppförde ett likadant hus som det Elfstrandska. Tillsammans utgjorde de båda huset åt Strandgatan en arkitektonisk enhet. Svågrarna var så goda vänner, att de tog upp en dörr i brandmuren mellan husen för att inte behöva gå runt kvarteret när de ville träffas.  Daniel var första gången gift med, Carin Lidman, dotter till den förmögne bergsrådmannen Anders Lidman i Falun. Efter hennes förtidiga bortgång gifte han om sig med Carin Jäderlund (1755-1789), dotter till gävlegrosshandlaren Anders Jäderlund  och hans fru, Maria Magdalena Mau.

Samuel Valley II (1747-1805) och hans hustru Brita (född Lidman och syster till Carin ovan) samt Daniel Elfstrand II och hans båda fruar som avled i Gävle ligger också begravda i det lilla gravkoret.

Av döttrarna blev Ulla Valley (1789-1871) gift med sin kusin Pehr Elfstrand D:son. Bland sönerna märks Samuel Valley III som en tid var kompanjon till den lärde Daniel ElfstrandJohan Valley blev sjökapten och Carl Valley (1784-1850) blev dels handlande i Gävle och dels ombudsman och bodde då i herrgården i Strömsbro. Carl Valley var stans framstående representant vid samtliga riksdagar mellan 1828-47.

-----------------------------------------------------------

(Petter och Maria Eleonora Wulffs son)

Tredje  släktledet-1          (Stamfaderns barnbarn som är kusiner -och även syskon -med varandra)

Fredrik Ennes (f. 17/7 1751-d. 27/12 1823) g. 9/4 1787 m. Christina Catrina Carin Brändström (1768-1830)    

Fredrik blev landssekreterare i Gävleborgs län 1782 och fram till 1811 då han fick lagmans titel. Han var gift med Peter Brändströms (1735-1809)  och Anna-Lisa Schröders (död 1786) yngre dotter Catharina-Christina-Carin. De bodde från 1798 efter ägobyte med Carl Anton Garberg på Kastet, där Fredrik Ennes byggde en stor herrgårdsbyggnad i sengustaviansk stil och anlade en trädgård med terrasser, som gjorde ett romantiskt och hemlighetsfullt intryck.

Se mer info om ytterligare släktled i släkten Brändström.

-----------------------------------------------------------

(Petter och Maria Eleonoras son)

Tredje  släktledet-2

Pehr Ennes (1756-1829)        g m Lisette Brändström (1766-1822)

Borgmästarens yngre son Pehr låg helt åt det praktiska hållet och lyckades få studera engelska och franska i stället för grekiska och hebreiska. Efter studentexamen i Uppsala 1773  fick han först tillfällig och därefter 1977 fast anställning på P Brändström & Cos kontor fram till 1784.  Då beslöt han sig för en längre resa dels för att vidareutveckla sig och dels för att förbättra sin hälsa då han kände sig utbränd. Före resan tog han lektioner i engelska i Stockholm och passade då på att förlova sig med Brändströms äldsta dotter Elisabeth-Margareta-Lisette som då bodde där. Han besökte England i Hull, Liverpool, London och stannade där under flera månader. Han besökte även Skottland och Frankrike i Paris, Rouen, Bodeaux, Lyon och Marseille. I Italien besökte han Genua, Livorno, Pisa, Lucca och Florens och återfärden skedde via Frankrike och Holland till Hamburg. Efter att besöka flera städer vid östersjökusten kunde han slutligen från Riga vid midsommartiden 1786 återvända hemåt.

Han kände sig mycket stolt över sig själv – ”Jag såg all världens dårskap utan att låta mig dåras av den och därför gjorde denna resa mig till en frisk människa." Efter hemkomsten gifte han sig 1786 med sin Lisette  och blev Brändströms kompanjon 1787 och snart också den ledande i firman. Vid årsskiftet 1805-06 drog sig Brändström helt tillbaka från affärerna, och Ennes blev ensam innehavare av den stora firman. Då han inte var så stark blev han kompanjon med sin blivande svåger Hans Wilhelm Eckhoff (f. 10/5 1780 i Norrköping, d. 14/5 i Gävle 1849)  vilken var gift med Pehr Ennes andra dotter Christina Louise (f. 27/2 1789, d. 3/9 1838 i Göteborg). Hans verksamhet och betydelse var stor med intresse för undervisningsfrågor och fattigvård. Han tjänstgjorde som baggardirektör och medverkade under inverkan av Eckhoff till grundandet av en sparbank i Gävle samt var även en av grundarna av Ennes-Elfbrink -Elfstrandska Lancasterskolan.  På sin frus begravningsdag 1822  skänkte han till minne av henne en grundplåt för detta ändamål.

I stan skaffade sig Pehr Ennes en stor tomt, nr 17 i tredje kvarteret, i hörnet av Rådhustorget och Drottninggatan, som han 1801 köpte av Joakim Maus sondotter. Där byggde han 1803-05 efter ritning av hovintendenten Carl Fredrik Sundvall ett ståtligt trevåningshus i empirestil, det ojämförligt mest imponerande privathuset i Gävle. På hösten 1805 kunde han flytta in med sin familj. Redan 1798 hade han av Brändström köpt Lervik, som han utvidgade och förskönade. Se Trefaldighetskällan i Lervik. Själva  huset påbyggdes till tre våningars höjd, så att det fick sin nuvarande sengustavianska karaktär.

Gävle stad köpte 1848 huset av Pehr Ennes dödsbo, och där drevs restaurang från 1855.

På Lervik trivdes han utmärkt och lustvandrade med förkärlek i den lummiga parken under vackra sommarkvällar. Både där och i stan utövades en storartad gästfrihet. Ennes´ stora rikedom, utrymmet i det stora nya huset, den charmanta inredningen, och ej minst hans egen personliga läggning möjliggjorde ett utomordentligt värdskap i stor stil. Tonen i huset ansågs av omdömesgilla kännare vara lika god som i de förnämsta hus i Stockholm. Karl XIV Johan och kronprins Oskar besökte Gävle i september 1819 och då bodde kronprinsen i Ennesska huset. När det kungliga intåget ägde rum lyste detta hus med ett "förbländande sken". Som tack för besöket gav kronprinsen dem två stora urnor av älvdalsporfyr.

Läs mer om vad man ansåg allmänt om Ennes....!

Isbrytaren Pehr Ennes        Ingvar Henricsons artikel     -    Isbrytaren "Pehr Ennes" höll farlederna öppna. Arbetarbladet  16/5 -92

Under sina senare år vördades Pehr Ennes allmänt som en gammal patriark.  1820 förlorade han sin dotter Catharina Sofia som var gift med dåvarande översten vid Hälsinge regemente, Adolf Ludvig von Post, och 1822 sin maka Lisette. På kyrkogården uppförde han 1821 ett ståtligt gravkor och skänkte det till församlingen att användas vid jordfästningar samt medel till dess underhåll. I de fyra gravvalven vilar han själv och hans fru samt de tre döttrar, som gifte sig med gävlebor, d v s fruarna Eckhoff, von Post och Garberg, med sina män.

Apropos Pehr Ennes (1756-1829) så skriver den förre marindirektören Gustaf  Zethelius så här om honom i det stora praktverket "Svenskt Skeppsbyggeri" från 1963: Bland Gävles välkända skeppsbyggmästare under denna tid (1815 -1848,  bör nämnas Olof Hillman, Per Elfstrand och Per Ennes."

(Ingvar Henricsons anm) Att Pehr Ennes var skeppsbyggmästare måste vara ett missförstånd av Zethelius och att han var välkänd som skeppsbyggmästare är fullkomligt galet. Han nämner inte heller i sin självbiografi, som finns i Från Gästrikland 1953-54, någonting som styrker att han haft sådana tekniska kunskaper. Däremot arrenderade Pehr Ennes Norra varvet av Gefle stad från år 1815 och fram till sin död men han måste haft en eller flera skeppsbyggmästare anställda.

-----------------------------------------------------------

(Fredrik och Carin Brändsröms son)

Fjärde  släktledet-1          (Stamfaderns barnbarnsbarn som är tremänningar/sysslingar med varandra)

Pehr Fredrik - Major (1789-1854  g m Hedvig Beata, f  Malmerfelt 1798-1885)

-----------------------------------------------------------

(Pehrs och Lisettes dotter)

Fjärde  släktledet-2-a och flera led

Eleonore Elisabet Ennes (f. 18/11 1787 - d. 27/7 1837 i Degerö) gift 7/7 1806 i Lervik med  Claes Otto Engelcrantz (f. 23/6 1772 i Rönöholm, Edebo - d. 14/12 1852 i Degerö, Malsta).

 

Claes Ottos barn i tidigare äktenskap:

                               Elisabeth Helena Engelcrantz (f. 10/5 1807 i  Gävle, d. 1/4 1811 i Järinge)

                               Hjalmar Engelcrantz(f. 12/9 1810 i Järinge, d. 27/4 1828 i Stockholm). Kadett vid Karlberg 6/2 1827.

                               Eleonora Engelcrantz(f. 5/3 1812 i Tjärstad, d. 28/10 1882 i Norrtälje). Var ogift.

                               Aurora Engelcrantz(f. 21/6 1816, d. 25/11 1856). Var ogift.

 

                                     

                               Barn med Eleonore Elisabet:

                               Letitia Engelcrantz (f. 29/1 1818 i Malsta, Sthlm, d. 13/3 1890). Gift 26/1 1860 med överstelöjtnant Bror Olivier Munck af Fulkila (f. 1805-d. 1863)

 

                                        Bror Olivier

 

 

                                                                    Deras son: Ferdinand Carl Bror Hjalmar Engelcrantz Munck af Fulkila (f. 23/7 1861 i Sthlm - 18/11 1932 i Jönköping)

                                                                    Gift med Katarina Frodell  mer info (f. 26/12 1870 i Stockholm, d. 1/1 1949 i Jönköping, även känd som Af Fulkila Karin Munck.)

 

                                                                    Ferdinand Carl Bror Hjalmar Engelcrantz.

 

                                                                                                                                                Deras barn: Ebba Karin Letitia Munck (f. 18/9  1904 i Karlskrona, d. 11/1 1964 i Sthlm)

                                                                                                         även känd som Af Fulkila Ebb a Karin Letitia Munck.

 

                                                                                                         Astrid Eleonora Engelcrantz Munck (f. 11/3 1910 i Karlskrona, d. 5/8 1977 i Göteborg)

                                                                                                                                   Även känd som  Af Fulkila Strid Elenor Munck.

 

 

Letitia - den sista av ätten - f. 1818, d. 1890, var sedan 1860 g. m. överstelöjtnanten Bror Olivier Munck af Fulkila, f. 1805, d. 1863, (farbror till Ebba Henrietta Munck af Fulkila, född 24 oktober 1858 i Jönköping, död 16 oktober 1946 i Grödinge.)
Ebba var hovfröken till dåvarande kronprinsessan Victoria när hon träffade
prins Oscar Bernadotte. De gifte sig 15 mars 1888 i Bournemouth, England

Barn:
Maria Sophie Henrietta Bernadotte (1889 - 1974)
Carl Oscar Bernadotte (1890 - 1977)
Ebba Sophia Bernadotte (1892 - 1936)
Elsa Victoria Bernadotte (1893 - 1996)
Folke Bernadotte (1895 - 1948)

Ebbas far: Carl Jacob Munck af Fulkila (1808-1882), mor: Henriette Ulrika A.C: Cederström 1819-1912 (vigda i Karlskrona 1855-02-12)

-----------------------------------------------------------

(Pehrs och Lisettes dotter)

Fjärde  släktledet-2-b

Christina Louise Ennes  (f. 27/2 1789 i Gävle - d. 3/9 1838)  gift 20/9 1807 med grosshandlaren Hans Wilhelm Eckhoff (f. 10/5 1780- d. 14/5 1849) 

Köpmannen Ennes och hans svärson H.W. Eckhoff var djupt engagerade i Gefle-Dala Järnväg. De grundade också Gävles första sparbank som blev en av de första bankerna i dagens Föreningssparbanken.

 

Deras son var: Pehr Wilhelm Eckhoff, f. 15/1 1814 i Gävle.

 

Deras dotter var: Elisabeth Louisa (Lisette)  Wilhelmina Eckhoff, (f. 27/6 1831 i Gävle - d. 18/10 1910 i Danderyd),

Hon gifte sig första gången med Victor Salomom Lindgren (f. 21/3 1821 - d. 3/8 1852 i Paris)  den 5/11 1851. De hade inga barn.

Hon gifte sig för andra gången  20/10 1859 med Fredrik Ludvig Salomon Hedestierna. (f. 21/12 1828 i Näsby - d. 8/10 1900). Han var svensk politiker och  civilminister 1880-1883.

 

  Fredrik Hederstierna.

 

Deras barn:

Carl Fredrik Wilhelm Hederstierna (f. 1/12 1861 i Höreda/Jönköping - d. 17/11 1928). Gift 1887 med Augusta Sofia Lovisa von Dardel.

Han var utrikesminister 1923, överståthållare 1911-1912 och 1920-1928, landshövding i Hallands län 1916-1920.

 

  Carl Hederstierna.

 

Peter Fredrik Hederstierna (f. 13/12 1862 i Höreda, d. 28/1 1868 i Höreda).  Blev endast 6 år.

Sofie Louise Fredrika Hederstierna (f. 3/2 1864 i Höreda).

Hans Fredrik Hederstierna (f. 20/6 1865 i Höreda - d. 2/3 1939 i Kristianstad).

Fredrique Hederstierna (f. 4/3 1867 i Höreda - d. 3/5 1949 i Ryssby). Gifte sig 26/4 1924 med Blomberg

Augusta Wilhelmina Hederstierna (f. 3/11 1868 i Höreda).

Elisabet Hederstierna (f. 29/11 1869 i Höreda - d. 4/6 1948 i Djursholm).

Sofia Hederstierna (f.. 28/2 1871 i Stockholm).

-----------------------------------------------------------

(Pehrs och Lisettes dotter)

Fjärde  släktledet-2-c

Charlotta Letitia (f. 29/5 1791 i Gävle -d. 17/4 1866 i Sthlm)  g m greve Anders Fredrik Skjöldebrand (f. 14/7 1757 i Alger, Nordafrika - d. 23/8 1834) 

Barn:

Erik Bogislaus Skjöldebrand (1816-02-28 - 1866-12-11 i Sthlm)


Charlotta (Lotten) Aurora Skjöldebrand (1819-01-02 i Sthlm - 1907-01-16 i Julita) g. 8/6 1848 med. Johan Carl Åkerhielm (f. 21/7 1807 i Örebro - d. 13/11 1879 på Ökna Säteri)

Han var landshövding i Örebro  1856–1876

 

 Lotten Skjöldebrand

 

Barn: Emma Ebba Helena Hedvig Charlotta Åkerhielm (f. 11/10 1849 i Sthlm - d. 1930 i Julita) gift 2/9 1872 i Örebro med Carl August Tamm (f. 8/6 1840 i Uppsala- d. 30/1 1905 i Fogelstad)

                     Barn: Märta Tamm (f. 31/5 1877 i Munktorp.

                              Elisabet Tamm (f. 30/6 1880 i Julita - d. 23/9 1958 i Fogelstad). Hon var aldrig gift.

 

         Carl Gustaf Åkerhjelm (f. 16/1 1853 i Floda, d. 18/8 1903) gift 25/8 1881 i Stora Malm med Ingeborg Wilhelmina Bonde (f. 1/1 1853 i Stora Malm)

                      Barn: Johan Carl Gustaf Åkerhielm (f. 28/6 1882 i Floda)

                               Knut Christian Carl Åkerhielm (f. 22/10 1884 i Floda - d. 13/5 1888 i Floda). Blev endast 4 år.

                               Helena Ingeborg Wilhelmina Charlotta Åkerhielm (f. 11/5 1886 i Floda).

Mer om Anders Fredrik

En kärlekssaga - om första giftermålet                General Skjöldebrand i Vist

Tillbaka  

-----------------------------------------------------------

(Pehrs och Lisettes dotter)

Fjärde  släktledet-2-d

Catharina Sophia (f. 24/6 1792-1820) gift augusti 1811 med generalmajor Adolf Ludvig von Post (1781-1847

Vid Fälttåget mot Norge 1813 var överstelöjtnant Adolf Ludvig von Post chef.

-----------------------------------------------------------

(Pehrs och Lisettes dotter)

Fjärde  släktledet-2-e

Margareta Gustafva (22/2 1794- d. 25/2 1873 i Gävle) Gustafva med sonen Axel.       

gift 2/6 1815 med  Anton Fredrik Garberg (f. 17/8 1783 i Gävle - d. 12/4 1836)

 

Deras barn:

Gustava Elisabet Mathilda Garberg f. 26/4 1816 i Gävle gift 30/8 1840 i Gävle med Fredric Dahlman

 

Lovisa Charlotta Fredrica Garberg (f. 27/1 1818 i Gävle- d. 23/10 1901 i Sthlm)  gift 17/6 1837 i Gävle med Hans Christopher Wilhelm Eckhoff (f. 25/7 1808 - d. 10/12 1859 i Gävle).

            Barn:

            Aurora Gustafva Eckhoff (f. 18/3 1838 i Gävle - d. 7/4 1903 i Stockholm)

 

            Lovisa Alida Eckhoff (f. 17/11 1839 i Gävle, d. 3/5 1921 i Sthlm) gift med civilingenjör Axel Heimbürger (f.  10/10 1833 i Stjernsund/Finland - d.18/8 1870 i Tavastehus/Finland). Alida återvände från Finland till Sverige när Axel dog 1970.

Axel Heimbürger (son till Philipp Peter, tab. 18), f. på Stjernsund i Tyrvändö 10.10.1833. Student (tav.) 1.10.1851. Civilingenjör, studerade bl.a. i Belgien. Ingenjör vid byggandet av Gävle-Dala järnväg i Sverige. Anlade ett sågverk i Saarela i Hattula sn. men gjorde konkurs 1866. Syssloman vid länssjukhuset i Tavastehus 25.1.1870. D. i Tavastehus 18.8.1870. - Gift i Gävle 26.5.1859 med Alida Lovisa Eckhoff, f. i Gävle 17.11.1839, d. i Stockholm 3.5.1921, dotter till grosshandlaren i Gävle, vicekonsuln Hans Christoffer Wilhelm Eckhoff och Louise Garberg

 

Axel och Alida Lovisa Heimbürgers barn är:

Alida Maria Louise Sofie, f. på Ihamäki i Hattula 11.7.1860. Dim. från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1880. Lärarinna vid Åhlinska skolan i Stockholm 1880-1883. Genomg. Ersta diakonissanstalts sjuksköterskeskola 1887, diakonissa 1887. Översköterska vid Ersta sjukhus 1889, husmor vid diakonissanstalten 1901, pensionerad 1931. D. i Stockholm 25.9.1934. Ogift.

Hjalmar Heimbürger , f. i Tavastehus 14.12.1868. Student från Beskowska skolan i Stockholm 1888. Civilingeniör från Tekniska Högskolans i Stockholm avd. för kemisk teknologi 1891. Verkmästare vid Ab Eneroth & Co. i Göteborg 1891-97, fabrikschef 1897-1904, verkst. direktör för Ab Tabacos i Stockholm 1904-15, för Ab. Henriksbergs fabriker 1915-20, avdelningschef för kemisk industri i Statens industrikommission 1918-19, t.f. teknisk byråchef vid handelsdepartementet 1920-28, teknisk föredragande vid departementet 1923-28, föredragande vid Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 1928-29. Utfört flere statliga utredningar rörande olika industrier i Sverige. Ledamot av styrelsen för Svenska industristandardiseringskommissionen 1922-28, av styrelsen i Ab. Vin- och Spritcentralen 1923-28. D. i Stockholm 26.2.1929. - Gift i Stockholm 14.2.1894 med Elin Mathilda Charlotta Hildebrand, f. i Stockholm 22.7.1868, d. i Stockholm 18.3.1950, dotter till en av de aderton i Svenska Akademin, riksantikvarien, fil.dr Hans Olof Hildebrand och Elin Maria Charlotta Martin.

 

Hjalmar och Elin Mathilda Charlotta Heimbürgers barn är

Karin, f. i Örgryte 28.12.1894. Dim. från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1916. Ämneslärarinna i Åhlinska skolan 1917-39. Inskriven vid Lunds universitet (göteb.) 1927. Teol. fil. examen 1928, teol. kand. 1937. Ämneslärarinna i Vasastadens kommunala flickskola 1.7.1939, skolans rektor 1.7.1941, pensionerad 1959.

Hans Axel, f. i Göteborg 6.8.1896, ekonomidirektör.  Gift med Greta Geronia Hedström (f 27.12 1896).

Gunnar Vilhelm, f. i Göteborg 19.9.1897. Student från Norra realläroverket i Stockholm 1917. Arkitekt från Tekniska Högskolan i Stockholm 1925. Assistent vid Högskolans avd. för arkitektur 1923-26, 1928-29, 1. assistent 1929-46, t.f. professor i byggnadsteknik 1939-46. Lektor i byggnadsteknik vid Högre tekniska läroverket i Stockholm från 1947. Huvudredaktör för »Byggmästaren» sedan 1943. Ordf. i Tekniska Högskolans Studentkår 1922. Studieresor till U.S.A. 1927 och 1936. - Gift 27.6.1928 med Colombe Bosch, f. i Holland, U.S.A., 26.8.1901, dotter till industriidkaren Nicodemus Bosch och Emma Cherest.

            Hans Fredrik August Eckhoff (f. 23/6 1841 i Gävle, d. 27/10 1852 i Gävle)

            Ida Wilhelmina Eckhoff (f. 14/1 1847 i Gävle), - d. 2/1 1848 i Gävle)

            Carl Robert Wilhelm Eckhoff (f. 7/7 1849 i Gävle, d.  14/4 1925 i Finland.

            Ludvig Vincent Christoffer Eckhoff (f. 27/10 1854 i Gävle, d.  3/5 1856 i Gävle)

            Adelaide (Alille) Charlotta Eckhoff (f. 18/8 1859 i Gävle)

 

Sofia Carolina Augusta Garberg, f. 18/1 1819 i Gävle, d. 17/12 1831 i Gävle. Blev endast 12 år.

Adelaide Ulrika Corinne Garberg, f. 1/6 1821 i Gävle, d.  4/7 1892 i Gävle. Gift med Robert Rettig.

 

Robert Rettig

 

Pehr Anton Rudolf Garberg (f. 14/4 1825 i Gävle, d. 21/3 1829).  Han blev bara 4 år.

Axel Fredrik Raymond Garberg (f. 29/7 1828 i Gävle, d. 14/7 1874 i Gävle).

----------------------------------------------------------

Olika teorier om släkten Ennes ursprung.

SE ÄVEN SLÄKTEN MATTON och SLÄKTEN GARBERG

------------------------------------------------------------------------------------------------

Gå till Gävledragets Startsida      Sammanställt och länkat av  Lisse-Lotte Danielson -  lisse-lotte@danielson.be   Tillbaka