Tillbaka       Gå till  Startsidan   Senast uppdaterad:  2011-10-02

Gävledraget berättar om:

Släkten MAU inflytelserik gävlesläkt på 1700-talet.

Tysk, utan svenskt medborgarskap, var släkten Mau, som inflyttade från Lübeck i början av 1720-talet med den unge grosshandlaren Joakim Hindrich Mau (1704-1792).  Först 1736 blev han borgare i Gävle med Petter Almgren  och den tyskfödde Hans Zynt som borgenärer.

 

    

  

 

 

 

Mau bildade genast en trävarufirma, vilket visar hans fina affärsinstinkt. Träet hade framtiden för sig. Genom 1739 års kungliga brev om finbladiga sågar blev sågverksindustrin sent omsider en privilegierad näring, och de handlande i denna bransch började förtjäna vackra slantar.

 

 

 

 

Inom tjugu år var Mau en av stadens högst beskattade borgare. Han ägde gården nr 29 i tredje kvarteret vid nuvarande Kyrkogatan och dessutom Lexe, där han bodde om somrarna. I sinom tid blev han rådman.

 

 

  Nr 29 i tredje kvarteret.    Den röda fyrkanten är Rådhuset så Maus tomt var stor med fördelaktigt läge.

 

 

 

Joakims backe norr om centrala Gävle, har fått namn efter grosshandlaren Joachim Hindrich Mau (1704-1792). Han hade ägor i Sätra som kallades Joakims mark men även Jockums mark. Sterner, J: Gatunamn och Gävlehistoria (Från Gästrikland 1997).  

 

 

-----

Mau var i ett långt och lyckligt äktenskap förenad med Catharina Margareta Thernberg (1713-?), men det var inte desto mindre just på det husliga området, som han drabbades av sitt livs stora sorger.  Av tio barn dog åtta i späd ålder. Kvar blev endast sonen Johan Jacob (1740-84) och dottern Maria Magdalena. (1748-1818)

 

 

Sonen Johan Jacob blev grosshandlare men ingick ej i faderns affär utan handlade med kramvaror. Han var bisittare i kämnärsrätten och kyrkvärd.

 

  Johan Jacob Mau och Joachim Hindrich Mau .

 

Hans belackare har talat hånfullt om hans grova vidskepelse, men han levde ju också i en tid, då hemliga ordenssällskap florerade och guldmakare och allsköns charlataner drevo sitt skoj. Han var gift med Christina Dorothea Modeén, dotter till den framstående skeppsredaren och trävarugrossisten rådman Peter Modéen i Sundsvall g.m. Helena (1722-1777). Hon förlorade för en tid sitt förstånd och genast visste det beskäftiga skvallret att berätta, att det berodde på att hennes man misshandlade henne. Det finns ingenting, som tyder på att detta påstående är sant, och för övrigt återvann den unga frun så småningom sina sinnens fulla bruk. Efter sin mans förtidiga död fick hon ta ledningen av familjen, ty hennes svärfar var då för gammal och hon visade sig vara en både sympatisk och duglig kvinna.

 

  

 

Maria Magdalena Mau (1748-1818) gifte sig med grosshandlaren Anders Jäderlund och blev därigenom svärmor till Daniel Elfstrand II, se nedan . Jäderlund gjorde konkurs 1771 och orsakade sin gamle svärfar svåra förluster. Olyckligtvis dog han redan 1773, innan han hunnit sätta sin affär på fötter igen.

Maria Magdalena  gifte sig för 3:e gången med Gustaf Wigert  som blev borgare i Gävle. (1747-1824)

 

 

 

    Maria Malena Mau gm Assessor Gustaf Wigert.

 

Daniel Elfstrand II (1748-1815) ägde gård nr 5 i tredje kvarteret, belägen vid N. Strandgatan vid dåvarande Gymnasiet. Efter 1776 års eldsvåda hade han förvärvat tomten och själv byggt såväl det stora stenhuset som trähuset åt Kyrkogatan eller Rådhusgatan som den då hette. Den stora tomten nr 4 utgjordes av den Elfstrandska trädgården. Nr 3 med sitt lilla stenhus med fantastiskt tjocka murar tillhörde också honom. Tomten nr 6 tillhörde hans svåger Samuel Valley, som där uppförde ett likadant hus som det Elfstrandska. Tillsammans utgjorde de båda huset åt Strandgatan en arkitektonisk enhet. Svågrarna var så goda vänner, att de tog upp en dörr i brandmuren mellan husen för att inte behöva gå runt kvarteret när de ville träffas.  Daniel var första gången gift med, Carin Lidman, dotter till den förmögne bergsrådmannen Anders Lidman i Falun. Efter hennes förtidiga bortgång gifte han om sig med Carin Jäderlund (1755-1789), dotter till gävlegrosshandlaren Anders Jäderlund  och hans fru, Maria Magdalena Mau.

 

1801 sålde Joakim Maus sondotter Catrina Helena Mau  (1768-1872 ) en stor tomt, nr 17 i tredje kvarteret, i hörnet av Rådhustorget och Drottninggatan, till Pehr Ennes för 3330 riksdaler och 16 skilling riksgäldsmynt för tomtmarken . Catrina var g.m. assesoren Johan Paqualin. Deras enda överlevande barn var Clara Rosalie Paqualin som dog ogift i Nortälje 187?)

 

Släkten Mau utslocknade på manliga linjen med Johan Jacobs son Joakim Henrik/ Joachim Hindrich (1767-1796), se ovan vilken dog som handelsbokhållare i Göteborg

 

Källor:

Ur Gävle stads historia samt

 

  "Gefle och dess slägter" samt  "Ur Gävle stads historia" från 1946.

  Bibliotekarien som skrev rent dessa teckningar.

Skulpturen av honom. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Gå till Gävledragets Startsida      Sammanställt och länkat av  Lisse-Lotte Danielson -  lisse-lotte@danielson.be   Tillbaka