Gävledraget presenterar:

PUGs program hösten 2009.

 

PUGs föreläsning 2009-10-22.  

med Weste Westeson

 

"Och han seglade ständigt. Odysseus - mannen, myten, minnet"

 

Har haft förmånen att få använda Westes bilder och manuskript för att göra sammanfattningen nedan. Han hade mycket mer intressant i sin föreläsning.

Tack  Weste!  

  Höstens färger - fotot taget vid Slottstorget på hemväg inspirerad av  den färgstarka föreläsningen.

Som vanligt när Weste föreläser fylls salen snabbt av köande och intresserad publik.

----------------------

  En mycket kunnig man inom sitt område som berättar med verklig inlevelse.

Klicka på nedanstående bilder .... och på Pilen Bakåt i Explorers övre vänstra hörn om du vill återgå och klicka på nästa bild i större format.

 

ODYSSEUS

  Odysseus - marmorstatyn

  Skärvan

För länge sen, kanske på 1400-talet före Kristus satt en krukmakare i Mykene på Peloponnesos och gjorde krukan som den här skärvan satt i. När han hade drejat den klart målade han …

 

Lite senare – 100 eller 200 år eller så – regerade en kung i Mykene som hette Agamemnon. Kanske var det ur den här krukan som hans tjänare tog vatten för att att blanda ut vinet med kvällen innan han gav sig iväg för att segla till Ithaka och värva Odysseus till ett stort krigståg – Agamemnon hade nämligen en bror som hette Menelaos och var kung i Sparta och vars fru Helena hade rövats bort av en prins från Troja. Man måste hämnas och gemensamt ställa upp för varandra, ungefär som i NATO idag.

 

 Tidslinjen

Trojanska kriget  -  Iliaden - Nutid - Vår ordförande

I kriget – enligt antika uppgifter 1194 –1184 f Kr  -  deltog Odysseus

Hans hemfärd beskrivs i Odysséen. Den  nedtecknades  förmodligen i slutet av 700-talet av Homeros  

 

Homeros  var förmodligen  blind

 

Homeros med  skrivare 

            

Forskningen kring tillkomsten av dikterna är enorm, den så kallade "homeriska frågan" har intresserat otaliga forskare och författare.

”Antingen skrevs dikterna av Homeros eller av en annan person med samma namn.

”Att inhämta Homerosforskningen är som att försöka tömma Stilla havet med en tesked” (Delblanc).

 

Mark Twain skrev om ett annat antikt ämne: ”Många fornforskare har redan kastat så mycket mörker över frågan att vi, om de fortsätter, snart kanske inte vet något alls”

    En gammal utgåva av Odyssen  (1558)

Översättningar till västerländska språk gjordes under renässansen samtidigt som Bibeln översattes. Senare översattes den till svenska av Marcus Wallenberg (grundaren av Wallenberg dynastin), Erland Lagerlöf och Ingvar Björkeson

   Björkesons variant

Odysséen – omslaget är från en staty av Odysseus i marmor gjord i Rom på 50-talet f Kr.

  Odysseus i helfigur, staty fr 300-talet f Kr, Dogepalatset

Odysseus, Penelope och deras son Telémachos började mycket snart att dyka upp i litteraturen, konsten och så småningom också i andra konstarter.

I själva verket har ingen gestalt, inget tema förekommit så mycket.

Odysseus har iklätts de mest skiftande dräkter och försetts med egenskaper som inte alltid kan återfinnas hos Homeros. Men många har kompletterat Homeros -  problematiserat berättelsen – kan det ha varit så enkelt?

Arketyper  och talesätt som många känner till:  

Odysseus vidare öden i litteraturen och andra konstarter                        

några exempel på författare som behandlat Odysseus:

 Villy Sørensen   

 

Den ryktbare Odysseus

 

Christian Stannow 

 

 Sängen i trädet

 

Med undertiteln  En barock historia           

Margaret Atwood ,     

    Penelopiaden     

 "Myten om Penelope och Odysseus”  - Penelope är jagpersonen, feministiskt perspektiv och det hon berättar

skiljer sig mycket från Homeros version.

Märta Tikkanen,

  Arnaía – kastad i havet

Tikkanen ger sin version av berättelsen om Penelope och knyter ihop den med myten om Arnaía som slängdes i havet. Det är ett mellanting mellan lyrik och prosa – ingen konventionell diktsamling. Scenerna växlar mellan antikens Grekland och ett nutida författarskap.

 

Robert Graves                                                                  Willy Kyrklund   

  Homeros dotter                                         Elpënor

Nikos Kazantzakis                                                             James Joyce

  Odysseisa                Odysseus

Eyvind Johnson           

Strändernas svall 

 

Även andra konstformer: film, teater, opera, spex, dataspel  

       

              

 

 

Odysséen,  Sköna Helena och Trojanska kriget

     Sköna Helena, till Troja, kriget

– Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) – en av prerafaeliterna. Kvinnan som farlig och mäktig, hennes bild är kall och skrämmande. Hon pekar på det hängsmycke hon bär med en tänd fackla, en symbol för hennes älskare Paris, men som också syftar på det brinnande Troja i bakgrunden. Modellen hette Annie Miller och hon känns igen genom sin bleka hy, blå ögon och gyllene hår. Återkommer på flera av Rossettis målningar.

  Modern variant som liknar Helena med frisyren.

Sköna Helenas bortrövande – bokillustration från 1300-talet – Le roman de Troie

  Trojanska kriget

  Heywood Hardy 1874

    Kriget tog slut i och med  trähästen

Odysseusgestalten   

 

  Odysseus – bysten

Kanske är han den första moderna människan. Långt mer mångfacetterad och komplicerad än andra grekiska hjältar.

Egenskaper: han var bredaxlad men kortbent, kanske inte vacker men tapper i strid. Talför, klipsk, påhittig, nyfiken, ,.. Ömsom beundransvärd, ömsom en skurk

En illvillig karakteristik har gjorts av Delblanc: kortbent, skelögd, evigt leende, till hands för att jämka och medla mellan Makten och Högmodet… Den rödhårige mannen med det sneda leendet, den flackande blicken, de korta benen… denna flödande svada, å ena sidan – å andra sidan.

 Ledarskapet hos Odysseus och Moses. För Moses var ledarskapet en tung plikt som han accepterade motvilligt, han handlade på Guds uppdrag, hade en känsla för sitt folk. Odysseus handlade på egen hand, satte sina mäns liv på spel, offrade dem, ibland av ren nyfikenhet. Moses var den bättre ledaren, men kanske Odysseus var mänskligare. Källa: Tidningen Personal 1992.

Eyvind Johnson gör honom till en komplicerad, kanske modern, människa med ett ömtåligt samvete, han gör honom till en antihjälte-

James Joyce – beskriver ändå mer en antihjälte, en slags vardagsmänniska, där han driver omkring i Dublin.

Episoderna i Odysséen är otaliga.

  Cyklopen finns med, han är enögd

  Kirke på Aiaie 

Myten berättar att den trollkunniga Kirke förvandlade Odysseus män till svin med hjälp av en bolmörtsdryck. Det gamla svenska namnet på bolmört är just svinböna.

   Var var Odysseus?

 

           Till Ithaka  

     

      Nymfernas grotta

Det finns en grotta på denna kust

åtkomlig endast från havet, när det är lugnt

en grotta med vassa stenar som tränger in i din rygg

en grotta med kvinnonamn klottrade på väggarna

 

   Nutida skön guide

 

   Penelope vid vävstolen

Målad av Pintoricchio, renässans. I mitten Telemachos nyss återvänd från resan till fastlandet, sen tre friare, och sist Odysseus förklädd till tiggare i dörröppningen.

 

  Ligares bild av Penelope – ”Skön och högsinnad”

 

Penelope av David Ligare  1945

Han utgick från grekiska gravstenar. Samlad, koncentrerad, tålmodig och intelligent. Däremot har han aldrig målat Odysseus

I painted my picture of Penelope nearly thirty years ago. She was 

based on women on Greek grave steles. I wanted to portray a woman who 

was, as we say in California, very centered. I wanted to isolate that 

particular quality of patience and intelligence  

When I painted Penelope I felt so strongly that, within the context of 

modern art, there was the necessity to return to some of the 

elemental stories and images from our history.

Länk till David Ligare

 

  Tiggaren      

                    

  Hunden Argos

Hjalmar Gullberg om hemkomsten

När till slut Odysseus kom från segelfärden

hem till Itaka, hans längtans ö i världen,

 

 på hans lyckodag, i själva ankomststunden –

ack, då kände honom ingen utom hunden.

Ingen bland människorna och till att börja med inte heller hans hustru kände igen honom

 Hunden hade instinkt, hunden hade sinnen

finare än människornas bleka minnen.

Skällande av glädje for han ur sin koja –

och till tårar rördes han som kom från Troja.

    Bågskyttetävlingen  

 

Penelope känner igen Odysseus

    Stannow, Sängen i trädet

  Odysseus och Penelope                      

Han tar hennes ansikte i sin hand – målning av Francesco Primaticcio, 1500-tal.

Den natt då Odysseus och Penelope sover med varandra får Athena solguden att stanna sin vagn över himlavalvet – den natten blev den längsta i världen

  Stort tack från Göran...       .  "Eftersnack" .....

Sammanställt av Lisse-Lotte och Daninge Danielson

------------------------------------------------------------------

       Gå till Gävledragets Startsida  

Senast uppdaterad:  2009-11-05

Tillbaka