LIVET  PÅ  GEFLEBORG   (from 5/6-2011)

Tillbaka    Senast uppdaterad:    2012-05-19 

Gävledraget presenterar: 

En mycket spännande krönika av ELLEN HAGEN (1873-1967) om livet på Gävleborgs slott.

- Landshövding Robert Hagens hustru.

 

Ellen Wadström, gift med Robert Hagen        

 

 

Utgiven av Landshövding John Lingman 23 september 1955

 

Landshövding John Lingman

 

 

LIVET PÅ GEFLEBORG UNDER

FURSTAR   HÖVDINGAR   FRUAR

I  350 ÅR

 

----------------------------------------------------------------------------

INNEHÅLL - DEL II.

 

(Serien fortsätter här från  Del I)

 

 

Del XXX, Magnus Palmquist

Del XXXI, Carl Gustaf Bielke

Del XXXII, Erik Odelström

Del XXXIII, Axel Johan Gripenhielm

Del XXXIV, Carl Gustaf Cronhiort

Del XXXV, Fredrik Henrik Sparre

Del XXXVI, Ulrika Tessin

Del XXXVII, Carl Sparre

Del XXXVIII, Nils Philip Gyldenstolpe

Del XXXIX, Fredrik Adolf Ulrik Cronstedt

Del XL,      Juliana Duwall

Del XLI,     Salomon Mauritz von Rajalin

Del XLII,   Eric Samuel Sparre

Del XLIII, Ulrika (Ulla) Montgomery

Del XLIV, Lars Magnus Lagerheim

Del XLV, Lars Adolf  Prytz

Del XLVI, Gustaf Ferdinand Asker

Del XLVII, Carl Adolf Theodor Björkman

Del XLVIII, Julie Sandströmer

Del XLIX, Theodor Odelberg

Del L, Hugo Hamilton

Del LI, Elvine Åkerhielm

Del LII, Carl Mathias Ström

Del LIII, Oscar von Sydow

Del LIV, Robert Hagen

Del LV, Ellen Wadström

Del LVI, Sven Lübeck

Del LVII, Maria (Maja) Warfvinge

Del LVIII, Oskar Rydin

Del LIX, Rickard Sandler

Del LX, Maja Lindberg

Del LXI, Gösta Finngård

Del LXII, Elon Andersson

Del LXIII, Lisa Norin

Del LXIV, GEFLEBORG - Axel Schotte medlem av länsstyrelsen i Gefleborg hyllar den gamla borgen och

                  dess minnen

 

LITTERATUR/källor

 

    Litteraturhänvisningar

 

OCH EFTER OVANSTÅENDE NÄMNDA PERSONER KOMMER:

 

1954-1962     John Lingman             (vilken har sett till att Ellen Hagens efterforskningar blev tryckta - se foto ovan)

1962-1963     Yngve Mattsson (t.f)

1962-1971     Jarl Hjalmarson

1971-1986     Hans Hagnell

1986-1992     Lars Ivar Hising

1992-2002     Lars Eric Ericsson

2002-2003     (Monica Robin Svensson, t.f.

2003-2008     Christer Eirefelt

2008-             Barbro Holmberg       

 

Kompletterad från denna förteckning.

 

Enligt Gärd Folkesdotters information  vid en stadsvandring 2006-06-28 var slottsfru Ellen Hagen (1873-1967)

under sitt långa liv mycket aktiv som kvinnokämpe, politiker, fredsvän och författare och känd för sin starka

personlighet och sin oräddhet. Hon tog initiativ till bl. a en rösträttsförening i Uppsala 1902. När maken avled 1922

kom en framställning från något håll i länet att få Ellen Hagen till landshövding, men det stod i Svea Rikes lag att

landshövdingen skulle ta befälet över länets militär och polis i händelse av uppror. Det kunde en kvinna inte göra,

enligt samma lag.

 

Dagens kvinnliga landshövding Barbro Holmberg, även hon erkänt duktig, visar sannerligen hur fel man hade.

-----------------------------------------

 

Här slutar serien om     LIVET PÅ GÄVLEBORGS SLOTT.

 

Stor tacksamhet till  Landshövdingsfru Ellen Hagen för hennes ambitiösa research och till

Landshövding John Lingman för att han insåg detta värde och gav ut en sammanfattande bok!

 

---------------------------------------

------------------------------     

Länkat och sammanställt av Lisse-Lotte Danielson. 

 

      

Gå till Gävledragets Startsida  

Tillbaka