Gävledraget presenterar:          Anders Nybergs samling

 

From 1/1 2012 är materialet överflyttat hit! Klicka på länken

Allt material som därefter är publicerat eller kommer att publiceras visas där!

 

 

Stockholm 9 augusti 2007

Till föreningens medlemmar

14 RULLBAND DIGITALSERADE

Vår konsult – Lars Zackrisson – har överfört ljudinspelningarna på alla 14 banden till databas. Till hösten kommer vi att ånyo ha lyssnarträffar för att skriva ned vad som finns på banden. Vi vet att Sten-Åke Schyllner har lämnat in ett band med pappa Helmers avskedskonsert från Skutskärs Orkesterförening, som startades av Helmer Schyllner 1930. Men det finns 13 band till med revyer och annat roligt.

Se den inspelade filmen!

VÅR BUDGET ÄR FYLLD

Under våren 2007 har vi fått in ytterligare 25.000 kronor och har nu nått målet 100.000 kronor.

 

Givarna är                 Gävle Kultur & Fritid                                 20.000

                                   Gästriklands Kulturhistoriska Förening    15 000

                                   Gästriklandsfonden                                    10 000

                                   D:o                                                               20 000

                                   Älvkarleby Kultur & Fritid                         10 000

                                   Sparbanken Nya                                           25 000

                                   SUMMA TOTALT                                      100 000

Vi vill tacka alla givare, som på ett generöst sätt visat att de tror på vårt projekt.

ÅRSMÖTE 23 AUGUSTI 2007

Nu måste vi kalla till årsmöte. Du är hjärtligt välkommen. Kallelsen bifogas.

LYSSNARTRÄFFAR

Som tidigare kommer Skutskärs Bibliotek att samarbeta med vår förening och planera höstens lyssnarträffar. Vi ser fram emot många trevliga kvällar.

Efter årsmötet kommer vi att sätta upp ett meddelande i Skutskärs Bibliotek med datum för höstens lyssnarträffar. Information kan också erhållas av Kit tel 08-380701 eller Iris tel 026-30239.

SLUTPRODUKTEN - LJUDDATABASEN

Vårt mål är att den färdiga ljuddatabasen även skall bli användbar för framtida forskare. Den blir en tidstrogen dokumentation över ”Svenska Folkets Nöjen i Krigs- och Fredstid – åren 1930 – 1955”. Svenskt Visarkiv har anmält sitt intresse för att datatekniskt bevara och uppdatera databasen.

Men vi behöver mer hjälp att identifiera rösterna från 50-talet. Vi har beslutat att Stadsarkivet i Gävle och Skutskärs Bibliotek skall få var sin kopia av den färdiga basen som tack för ett utmärkt samarbete.

Vi behöver också fotografier och gärna små berättelser om dem som medverkar på Anders Nybergs inspelningar.

Nu är det full fart igen!

Hälsningar

STYRELSEN (gm Kit Astinger)

Gå till Gävledragets Startsida   Senast uppdaterad:  2012-04-26